Stefan Borg (SD).

SD vill ställa hårdare krav på nyanlända

HÖRBY Sverigedemokraterna i Hörby har lagt fram en motion om integrationsplikt för nyanlända. Man vill kopiera det beslut som Vellinge kommun har tagit.
– Rätten till bidrag ska gå förlorad om individen inte gör sitt bästa för att leva upp till skyldigheterna i det svenska samhällskontraktet, skriver Stefan Borg, gruppledare för SD.

Sverigedemokraterna vill att nyanlända från dag ett i kommunen ska acceptera en plan för att uppnå anställningsbarhet. Planen ska föreskriva att individen ska göra framsteg i SFI och få godkänt resultat på en 60 timmar lång kurs i samhällsorientering, enligt SD. Detta ska gälla alla vuxna – även föräldraledig och pensionärer, anser partiet.

Kursen i samhällsorientering ska genomgås inom ett år efter kommunplaceringen, och ska avslutas med ett prov där särskild vikt läggs vid betydelsen att svensk lag står över andra lagsystem, religiösa eller sekulära, föreslås det i motionen.
– Det svenska samhällskontraktet bygger på individernas frivilliga accepterande av att rättigheter går hand i hand med skyldigheter. Vi har många positiva rättigheter, så som rätt till sjukvård, skola, försörjningsstöd och så vidare.

– För att dessa rättigheter ska finnas där när vi behöver dem accepterar vi också skyldigheten att betala höga skatter på inkomster när vi inte behöver utnyttja dessa rättigheter utan kan försörja oss själva genom eget arbete. Att det förhåller sig så har tidigare varit en självklarhet som invandrare har förstått från sin första dag i landet, skriver Stefan Borg.
Men nu är det inte lika självklart längre, enligt SD-ledaren.

– Årligen söker sig människor i hundratusental hit till det mest avlägsna hörnet i Europa från Mellersta östern och Nordafrika och lär sig allt om våra rättigheter. Om de nyanländas skyldigheter talas det inte lika högt. Det handlar om skyldigheten att låta sig integreras i det svenska samhället och bli svensk, åtminstone i den bemärkelsen att man förstår och accepterar att i Sverige gäller samhällskontraktet för alla som lever här.

Sverigedemokraterna i Hörby hänvisar i motionen till Vellinge kommer där fullmäktige har beslutat att införa en integrationsplikt för nyanlända invandrare.
– Med detta förslag till integrationsplikt vill vi skapa förutsättningar för att nyanlända som vill får möjlighet att prioritera rätt på sin väg in i det svenska samhället: Gör din plikt, kräv din rätt. I den ordningen. Och att de som inte vill, förstår att de inte har rätt att ligga den arbetande delen av befolkningen till last, skriver Stefan Borg.

Läs mer:

Dagens fråga

Vill du ha ett extra val till riksdagen nästa år?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×