Företagare får lättnader

höör Sverigedemokraterna ville ge ännu större lättnader, Liberalerna ville utreda vidare och Centern ställde sig neutrala. Till slut gick ändå beslutet igenom om halverade vatten- och avloppskostnader för företagare med stora lagerlokaler.

Bakgrunden till konflikten mellan Höörs kommun och ett 30-tal företagare är känd vid det här laget.
En bostadsenhet har varit 150 kvadratmeter stor och kostat 1 729 kronor per enhet enligt den tidigare va-taxan. Problemet uppstår för en företagare som har lokalytor eller lagerlokaler på flera hundra eller tusen kvadratmeter. Då får man betala 1 729 kronor per påbörjade 150 kvadratmeter oavsett vattenförbrukning vilket resulterat i kraftiga höjningar för en del. På onsdagskvällen beslutade fullmäktige att istället ändra en bostadsenhet från 150 till 300 kvadratmeter. I övrigt ligger den tidigare taxan fast.
Taxan har prövats juridiskt i olika domstolar vilket Höörs kommuns va-chef Magnus Brom informerade om på onsdagskvällens fullmäktige.
– Domstolen säger att vi haft en skälig och rättvis taxa. Men det är inte det som en del fastighetsägare upplever, sade han i talarstolen innan politikerna diskuterade frågan.

Ledamoten Camilla Källström (M) som också sitter som ordförande i va-gis-nämnden menade att nämnden tagit sitt uppdrag på allvar med att se över den från vissa håll kritiserade taxan:
– Nu genomför vi en halvering för de företagare som har stora lagerlokaler.
Stefan Liljenberg (SD) ville istället att de företagare som har lagerlokaler på över 900 kvadratmeter skulle få ytterligare lättnader genom att bostadenhetsavgiften då skulle räknas per 600 kvadratmeter. Något man inte fick gehör för. Det fick inte heller Liberalernas Christina Pehrson som ville återremittera ärendet.
– Företagarna har haft flera påstötningar men mötts av ointresse från de styrande politikerna i Höörmodellen. Ni borde lyssnat bättre och tagit till er av kritiken. Resultatet av översynen är knappt en tumme, sade Pehrson i sitt anförande.
Lars-Olof Andersson (C), tyckte att den nya va-taxan var ett steg framåt men ändå inte tillräckligt.
– Vi skulle kunna gå ännu längre på den rörliga delen av taxan. Jag vill också trycka på att det finns en möjlighet för va-gis-nämnden att göra enskilda bedömningar. Det kan vara rimligt när det gäller de missnöjda företagarna, sade Lars-Olof Andersson.
Centerpartiet avstod från att rösta i voteringen som ställde majoritetens förslag mot Sverigedemokraternas dito. Där slutade det med 27 ja-röster mot 9 nej.
Den nya taxan införs vid årsskiftet och Magnus Brom uppskattar att den kommer beröra mellan 30 och 60 företagare vilket kommer ge ett intäktsbortfall i va-kollektivet på mellan 300 000 och 600 000 kronor. Hur detta ska hämtas hem ska utredas till 2019 års taxa.

Dagens fråga

Följer du Idol på TV4?

  • Nej (86%, 587 Röster)
  • Ja (14%, 95 Röster)

Antal röster: 682

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×