Badet får egen budget

höör Badet i Höör får nästa år en egen budgetram på drygt sex miljoner kronor. Beslutet gör att föreningsbidragen inte minskar i den utsträckning som först var på förslag och som orsakat kraftiga protester från föreningslivet.

Rent praktiskt innebär kommunfullmäktiges beslut att kommunstyrelsen tar över det ekonomiska ansvaret för badanläggningen medan kultur- och fritidsnämnden fortsatt sköter driften.
Beslutet innebär också att även om badets kostnader skulle skena påverkar det inte den övriga kultur- och fritidsverksamheten vilket tidigare varit fallet under de år som anläggningen funnits i kommun­ens ägo.
Eventuella överskott för badet tillfaller fortsättningsvis inte övrig fritidsverksamhet.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Jill Andersson (S) var tacksam för beslutet under onsdags­kvällens full­mäktige.
– När kommunen tog över badet efter konkursen var det i så dåligt skick att det krävdes stora investeringar. Därför är det nödvändigt att kostnaderna finns i en egen ram, sade hon.

På frågan från Stefan Liljenberg (SD) om vad som händer om badets underskott skulle bli större än budgeterat svarade kommunalrådet Stefan Lissmark (S) svar att kommunen nu gör allt för att inte badet ska gå back.
Fullmäktige beslutade också att höja taxorna för uthyrning av kultur- och fritidssektorns lokaler med mellan 25 och 300 procent. För att inte föreningar med stor ungdomsverksamhet ska drabbas höjer kommunen det lokala aktivitetsstödet från tio till tolv kronor per timme och ungdom.

Dagens fråga

Följer du Idol på TV4?

  • Nej (86%, 587 Röster)
  • Ja (14%, 95 Röster)

Antal röster: 682

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×