Stugbyn har 19 stugor som stått övergivna i många år. Nu återstår det att se vad som ska hända med området som Trelleborgs kommun köpte in i våras för 5,7 miljoner kronor.

Köpet av stugbyn i Skateholm upphävt

Skateholm När Trelleborgs kommun köpte en stugby i Skateholm för 5,7 miljoner genomfördes köpet utan att beslutet togs i någon politisk nämnd. Nu har förvaltningsrätten upphävt beslutet.

– Stugorna är i ett så dåligt skick att jag inte ens skulle låta min hund bo där, kommenterar oppositionsrådet Mikael Rubin (M) som överklagade köpet till förvaltningsrätten.
Nu har förvaltningsrätten meddelat dom och i den konstateras att ett belopp på 5,7 miljoner kronor inte kan betraktas som ringa.

Köpet gjordes på delegation av kommundirektör Fredrik Geijer och kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Karlsson (S). Kommundirektören hade fått i uppdrag av kommunstyrelsen att själv genomföra köp av bostäder som kunde anses ha ett ringa värde.
Mikael Rubin är givetvis nöjd med beskedet från förvaltningsrätten.
– Det visar att man inte kan göra så här med skattebetalarnas pengar. Nu kommer frågan att tas upp av oss politiker. Jag kommer i första hand att föreslå att köpet går tillbaka till säljaren.
Om inte det är möjligt eller blir för dyrt är försäljning ett alternativ, menar Mikael Rubin.
– Annars kanske man kan riva stugorna och använda området som strövområde. Marken är vattensjuk och hela det här köpet känns bara som ett förhastat beslut och det finns ingen som helst strategi i detta.
Skateholms stugby består av 19 campingstugor som stått övergivna i många år. Trelleborgs kommun hade för avsikt att främst använda dem som boende för nyanlända. I våras var bostadsbehovet akut.
– Nu har vi lokaler som står tomma och gott om bostäder, konstaterar Mikael Rubin. Stugområdet hade stått tomt i minst tio år. Det fanns ingen anledning att ha så bråttom med det här köpet
– Jag förstår inte heller hur man kan köpa ett markområde som inte är planlagt. Nu har en plan gjorts i efterhand. Området är vattensjukt och samhällsbyggnadsnämnden avråder från att bygga här.
Kommundirektör Fredrik Geijer kommenterar utfallet i ett pressmeddelande.

– Vi kommer inte att överklaga beslutet från förvaltningsdomstolen men kommer att ta kontakt med säljaren i frågan, kommenterar Fredrik Geijer.
Kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Karlsson anser fortfarande att köpet var ett strategiskt förvärv.
– Vi anser fortfarande att köpet av tomterna i Skateholm är viktig för kommunens utveckling, säger han i en kommentar. Något som rätten inte heller säger emot.
Regelverket för delegationsbeslut av den här typen kommer att ses över.

Dagens fråga

Har du tagit årets sista dopp i havet?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×