Nu har beskedet kommit från Högsta förvaltningsdomstolen: Beslutet att köpa HVB-hemmet på Ernst Ahlgrensgatan var olagligt. Men kommunen tänker behålla huset ändå.

Domstol underkänner köp av HVB-hem

hörby Hörby kommun beslutade i somras att köpa ett eget HVB-hem för 5,85 miljoner kronor.
Nu underkänns beslutet av domstol.

Det var i juni som kommunfullmktige efter hård debatt beslutade att köpa den privatägda fastigheten på Ernst Ahlgrensgatan. I huset fanns då redan ett boende för ensamkommande som drevs av kommunen. Dessförinnan drevs det skandalomussade boendet Strandpärlan i samma fastighet.

Genom köpet ville kommunen skaffa sig möjlighet att driva boendet vidare i egen regi och egna lokaler. En lösning med många fördelar, enligt kommunstyrelsens ordförande Susanne Meijer (S).En lösning med många fördelar, enligt kommunstyrelsens ordförande Susanne Meijer (S).
– HVB-verksamheten blir självförsörjande rent ekonomiskt med de ersättningar som vi får från av Migrationsverket. Driftskostnaderna täcks upp av Migrationsverket, sade hon till Skånskan i april.
Men beslutet fick kritik från främst Sverigedemokraterna och SPI, som menade att det saknades bygglov och att HVB-verksamhet strider mot detaljplanen.
En moderat instämde också i kritiken och ansåg att det inte var ekonomiskt försvarbat att köpa huset. Kommunen borde i stället hyra lokaler, ansåg han.

Företrädare för SPI och Sverigedemokraterna, samt Hörbybon och debattören Jan-Erik Persson, överklagade beslutet till förvaltningsrätten. Där får de nu rätt.
Domstolen lägger sig inte i om det är lämpligt eller inte att köpa huset, men konstaterar att den kungörelse som gjordes inför beslutet i fullmäktige var för otydligt formulerad. Poängen med en kungörelse är att kommuninvånarna ska förstå vad det är som är på väg att beslutas, men detta framgick inte tillräckligt tydligt, anser domstolen.
– Av kungörelsen framgår att ärendet gäller förvärv av en fastighet som är koppplad till HVB-verksamhet. Det framgår emellertid inte vilken fastighet det rör sig om eller var fastigheten är belägen. Enligt förvaltningsrättens mening är kungörelsen inte tillräckligt tydlig för att kommunmedlemmar ska kunna utläsa vad som ska behandlas vid sammanträdet. Kungörelsen uppfyller således inte kraven i kommunallagen, skriver domstolen.
Hörby kommun håller inte med utan påpekar att det fanns en fastighetsbeteckning angiven i underliggande handlingar i ärendet. Men det räcker inte, slår förvaltningsrätten fast.

Dagens fråga

Följer du Idol på TV4?

  • Nej (86%, 587 Röster)
  • Ja (14%, 95 Röster)

Antal röster: 682

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×