Arkivbild.
Arkivbild.

S-topp anmäld för kränkande särbehandling

Svalöv Kommunfullmäktiges ordförande Karl-Erik Kruse är anmäld för kränkande särbehandling. Kommunstyrelsen har beslutat att tillsätta en oberoende utredning av fallet.

På kommunstyrelsens extramöte i måndags fanns det en informationspunkt om att en anmälan om kränkande särbehandling gjorts.

Med anledning av den fattade kommunstyrelsen beslutet att en oberoende utredning av sakförhållandena skulle genomföras skyndsamt av extern part.
Ärendet är sekretessbelagt men av protokollet framgår att Karl-Erik Kruse (S), som förutom att vara kommunfullmäktiges ordförande även sitter i kommunstyrelsen, inte deltog i handläggningen av ärendet på grund av jäv och fick gå ut under tiden.
Tips till Skånskan har klargjort att det rör sig om flera anmälningar om kränkande behandling från olika personer.

Är du medveten om att du har blivit anmäld för kränkande särbehandling?
– Ja, jag har fått information om det men inte något om vad jag gjort eller mot vem, säger Karl-Erik Kruse.
– Jag har rannsakat mig själv och mitt agerande men kan inte komma på någon situation där jag har kränkt någon. Om detta handlar om vad jag uttryckt i debatten om kommunchefens agerande så ser jag verkligen fram emot utredningen – att använda lagstiftning mot förtoendevaldas rätt att uttrycka sin åsikt är att försöka lägga munkavle på dem, säger Karl-Erik Kruse.

I ett diariefört mejl från Karl-Erik Kruse ställt till företrädare för andra politiska partier i Svalöv skriver han att han och andra socialdemokrater i Svalöv har varit i kontakt med politiker i Tomelilla kommun för att få information om varför Svalövs kommunchef Stefan Larsson fick avsluta sin anställning där.
Han skriver att det ”i stora delar är det en mycket skrämmande bild som framträder” och att man ”omedelbart måste begränsa de skador som Stefan Larsson kan åsamka Svalövs kommun”.

Kan du inte tänka dig att dessa formuleringar uppfattas som kränkande?
– Detta mejl var inte avsett för andra än de jag skickade det till. Den kränkning det eventuellt åsamkar får de som diariefört det stå för, säger Karl-Erik Kruse.
– Enligt svensk lag får man till och med uttrycka nazistiska åsikter men jag anmäls för att jag har åsikter i en fråga som handlar om centrala demokratiska värden.

Stefan Larsson vill inte bekräfta att han är en av dem som anmält Kruse men är upprörd över mejlet.
– Jag uppfattar formuleringarna som djupt kränkande, bland annat det Kruse skriver om att en ”skrämmande bild” framträder om min tid i Tomelilla.

Stefan Larsson upprörs även över att politiker i Tomelilla har gett sin bild av tidigare händelser.
– Jag kommer att väcka talan mot Tomelilla kommun. Vid avslutningen av min tjänst där skrev vi under ett avtal om att lämna händelserna bakom oss. En utredning där kom dessutom fram till att jag inte brutit mot några regler, säger Stefan Larsson.

Dagens fråga

Gick rätt bidrag vidare till final från fjärde Mello-deltävlingen?

Loading ... Loading ...