Blocket vid SUS i Lund sett från utsidan.foto: natalie radlovacki
Byggnaden Seminariet som har kulturhistoriskt värde och ska bli bevarad.
Fastighetsutvecklingsplanen.

Ombyggnaden av Sus bra bit på väg

Lund I december 2015 startade planeringen av en ombyggnad av hela Sus-området i Lund. Idag har man kommit en bra bit på vägen.

Gamla byggnader med flertalet brister och det svårnavigerade sjukhusområdet är grunden till beslutet om förändring.
Hela 90 procent av byggnaderna i området är över tio år gamla. En av dem är Blocket, den största av alla sjukhusets byggnader. – Blocket kommer inte räcka till i framtiden, menar enhetschef vid Sus i Lund, Peter Lanbeck.

Majoriteten av byggnaderna lever inte upp till kraven och är inte lämpade för teknikkrävande verksamheter, står det i Fastighetsutvecklingsplanen.
Det finns brister i det mest väsentliga som ventilation, teknisk försörjning och flexibilitet. Flera av husen håller inte för en genomgående renovering.
Det förberedande arbetet har redan startat, men det finns några hinder på vägen.
Över ett tiotal av de äldre byggnaderna är av kulturhistoriskt värde och är prioriterade att bevaras. Vilket betyder att det planerade traumacentret kommer behöva tränga in sig i det redan trånga utrymmet. – Fastighetsutvecklingsplanen visar att området räcker till för nytt traumasjukhus, säger fastighetsdirektör Christer Holmgren. – Det är ett pussel, tillägger fastighetsutvecklare Carita Jönnson.
Traumacentret ska ta över de avancerade vårdverksamheterna som neurokirurgi och hjärtkirurgi från Blocket.
Verksamheter inuti byggnaderna med kulturellt värde kommer eventuellt flyttas till blocket. Efter det är deras framtid osäkra, men försäljning myntas i planen.

För att patienter och besökare ska hitta lättare kommer det eventuellt skapas två helt nya entréer till området. De två ska vara sammankopplade av ett sjukhusstråk, alltså en gångväg, som ligger mellan de olika sjukhusbyggnaderna.
En ny busshållplats kommer i sådana fall att installeras vid den västra av de nya entréerna. Där kommer skapas ett entrétorg eftersom de flesta besökarna förväntas komma från det hållet.
Med områdesförändringen i åtanke behöver det dras nya kulvertar. Det blir ett automatiskt system ämnat för transport av diverse sjukhusartiklar.
Det behöver vara något av det första man fokuserar på då transportsystemet är väsentligt för alla vårdverksamheter.

Vad gäller patienter och andra som kan drabbas av ombyggnaderna säger ordföranden för Beredning för framtidens sjukvård, Ingrid Lennerwald (S), så här:
– Man börjar med att bygga, sen flyttar man in. Man kan inte flytta och stänga ner.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Följer du Idol på TV4?

  • Nej (86%, 587 Röster)
  • Ja (14%, 95 Röster)

Antal röster: 682

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×