Fastighetsägaren har utökat sin tomt med 300 kvadratmeter. Nu har kommunen meddelat att staketet måste tas bort.
Fastighetsägarens egen tomt slutar vid de vita stolparna.

Utökade tomt med 300 kvadratmeter

SVEDALA En fastighetsägare i Svedala har olovligen utökat sin egen tomt med 300 kvadratmeter. Det anser bygg- och miljönämnden som nu kräver att ägaren måste ta bort staketet.

På sitt senaste möte beslutade nämnden om ett så kallat rättelseföreläggande. Eftersom staketet uppförts på allmän platsmark i strid med detaljplanen måste det tas bort senast till våren. Staketet har byggts på mark som tillhör Svedala kommun.

Dock har fastighetsägaren ett så kallat skötselavtal med kommunen. Men att utöka sin egen tomt på det här sättet ingår inte i det avtalet.

Ärendet gäller en villa som ligger på en hörntomt. Bredvid finns en stor gräsyta som tillhör kommunen. Numera är inte den tillgänglig för alla utan här finns ett stadigt trästaket som byggts med plintar.

Bygg- och miljönämnden skriver i sitt beslut att det inte finns någon möjlighet att bevilja bygglov i efterhand för åtgärden eftersom den betraktas som stor avvikelse. Avvikelsen kan inte heller ses förenlig med planens/planbestämmelsens syfte, park för gemensamt behov.

– Den här åtgärden är bygglovspliktig, kommenterar bygg- och miljönämndens ordförande Sverker Nordgren (M). Kommunen har slutit många skötselavtal med privata fastighetsägare och i detta regleras tydligt vad man får och inte för göra.

– Att exempelvis ställa ut en grill på marken som tas in igen är en sak. Men genom den här åtgärden kan inte marken nyttjas av någon annan och det är absolut inte så här det är tänkt. Därför har vi beslutat att både staket och plintar måste tas bort. Fastighetsägaren har sänkt höjden på staketet men det räcker inte.

För förbipasserande ser det onekligen ut som om det inhägnade området tillhör fastigheten men så är det alltså inte. Från början var staketet betydligt högre. Nu är staketet lägre och de betydligt högre plintarna vittnar om hur det sett ut från början.

Svedala kommun fick in en anmälan om åtgärden i augusti och har sedan dess haft samtal med fastighetsägaren.

Denne hänvisar till det upprättade skötselavtalet och att det hela tiden skett en dialog med Svedala kommun om vad han får och inte får göra.

I övrigt har han avböjt att kommentera ärendet.

Dagens fråga

Har du plockat fram vinterkläderna än?

  • Nej (64%, 338 Röster)
  • Ja (36%, 188 Röster)

Antal röster: 526

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×