Kommunchef Stefan Larsson.
Olof Röstin anser sig ha rent mjöl i påsen.
Karl-Erik Kruse (S).

Kommunchefen får inte längre sätta personallöner

Svalöv Svalövs kommunala chefer har fått ett rejält lönelyft i år. Inte bara en gång utan två.
Detta har fått delar av politikerkåren att reagera och i måndags tog kommunstyrelsen beslutet att återkalla kommunchef Stefan Larssons rätt att själv besluta om chefernas löner.

Efter Skånskans artikel i fredags om tillsättningen av Paul Eklund som biträdande socialchef – med en lön på 72 000 kronor i månaden – har kritiken vuxit i politikerkåren.
En av dem som reagerat starkast är kommunfullmäktiges ordförande Karl-Erik Kruse:
– Vi inom Socialdemokraterna har försökt få fram information om detta under en tid och allteftersom vi fått reda på mer har vi ställt krav på en genomlysning, säger han.

Det är inte bara tillsättningen av Paul Eklund och hans lön som Kruse och hans partikamrater reagerar på utan även det faktum att kommunens förvaltningschefer har fått inte bara en, utan två löneförhöjningar i år.
Beslutet om att höja lönerna har tagits av kommunchef Stefan Larsson och hans företrädare Kerstin Lingebrant vid två olika tillfällen, båda gångerna i samråd med kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson (S), som för närvarande är sjukskriven.
– Det är helt naturligt att man reglerar lönerna vid den typen av omorganisation som Stefan Larsson har gjort, säger Birgitta Jönsson.
Men lönehöjningarna gjordes även efter att den nye utbildningschefen Hans Dahlqvist anställdes.
– När han anställdes var vi i ledningen helt ense om att han var rätt person för uppdraget. Han krävde dock en väldigt hög lön, som vi visserligen lyckades förhandla ner något, men som ändå gjorde att glappet till övriga chefer blev för stort. Därför gav vi kommunchefen i uppdrag att se över övriga chefers nivåer, säger Olof Röstin (M), vikarierande ordförande i kommunstyrelsen.

Politikerna gav Stefan Larsson detta i uppdrag eftersom de tolkar den så kallade delegationsordning så att denne har rätt att sätta lönerna, visserligen i samråd med kommunalråden.
Detta är dock, som sagt, en tolkningsfråga, menar Karl-Erik Kruse med flera. När kommunstyrelsen hade ett extrainsatt möte i måndags togs frågan därför upp.
Man tog beslut om att en utredning ska göras av ett externt revisionsbolag. Syftet är att undersöka om Stefan Larsson har hållit sig till reglerna när han dels tillsatte Paul Eklund med en betydligt högre lön än denne tidigare haft, dels om han höll sig till reglerna när han höjde övriga chefers löner.
– Vi välkomnar beslutet eftersom vi drivit frågan ett tag nu, säger Karl-Erik Kruse.

Men kommunstyrelsen gick ett steg längre och tog beslutet om att dra tillbaka kommunchefens rätt att självständigt besluta i vissa personalärenden, bland annat just lönerna.
Dessa ska hädanefter beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau.
Stefan Larsson anser att kritiken mot honom är överdriven:
– Jag accepterar självklart det politiska beslutet men jag tycker man borde ha inväntat utredningens resultat innan man drar in delegationen. Alla mina lönebeslut har hittills förankrats hos kommunstyrelsens ordförande så politikerna har haft inflytande. Detta innebär dessutom en hel del merarbete för alla, med fler ksau-sammanträden.

Han tycker det är tråkigt att orsaken till att Paul Eklund har återanställts har kommit i skymundan.
– Det handlar om att jag och Birgitta Jönsson vill förstärka den sociala sektorn i kommunen på grund av de utmaningar vi står inför. 250 000 kronor för 2017 och lika mycket under 2018. Med Paul Eklund får vi en betydande ledningskraft, säger han.
Beslutet i kommunstyrelsen om att begränsa kommunchefens handlingsfrihet togs med minsta möjliga marginal: sju ledamöters röster för och sex röster emot.
– Detta var ett mycket viktigt beslut som vi i Socialdemokraterna röstade för tillsammans med Centern och Feministiskt initiativ. Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna röstade emot. Kommunfullmäktiges presidium har dessutom för avsikt att ge kommunens internevision i uppdrag att göra en utredning om kommunchefens beslut, säger Karl-Erik Kruse.

Läs mer:

Dagens fråga

Det finns tyvärr inga omröstningar för tillfället.

Nyhetsbrev