Inget stopp på Västkustbanan längre

Trafik Det var stopp i tågtrafiken mellan Mölndal och Kungsbacka under fredagsmorgonen, men nu rullar tågen på som vanligt igen.

Tågstoppet påverkade västtågen på sträckan Göteborg-Kungsbacka, men även fjärrtågen Göteborg-Halmstad-Malmö-Köpenhamn.

Enligt Trafikverket är det inget stopp längre på Västkustbanan och resenärer över till Danmark påverkas inte.

Orsaken var obehöriga i spårområdet.