Foto:/Michael Sohn/TT/Arkiv

”Även tåg i 250 km/h kan gå genom Eslöv”

ESLÖV Om hastigheten på den planerade höghastighetsjärnvägen ska sänkas från 320 km/h till 250 km/h så vill Eslövs kommun att järnvägen byggs utmed nuvarande Södra stambanan, som går genom tätorten, istället för att dras någon annanstans genom kommunen.

– Blir det sänkt hastighet vill vi inte att man bryter ny mark och bygger nya barriärer genom landskapet, säger kommunstyrelsens ordförande i Eslöv Johan Andersson (S).

Eslöv är överens om att det krävs två nya spår för den nya järnvägen mellan Lund och Hässleholm. Kapaciteten är dålig idag.
Ställningstagandet görs i ett remissvar på Trafikverkets nationella transportinfrastrukturplan.

Kommunstyrelsen i Eslöv ställer sig i allt övrigt bakom Malmö-Lundregionens svar. Eslöv är medlem där tillsammans med tio andra kommuner i Sydvästskåne.

I Malmö-Lundregionens svar propageras i första hand för att höghastighetsjärnvägen ska kunna trafikeras i minst 320 km/h ”om den ska kunna uppnå sin fulla potential och samhällsnytta”.
Man vill också att den detaljerade planeringen av sträckan Hässleholm-Lund påbörjas redan under perioden 2021-2023.
Malmö-Lundregionen vill också ta lån för att klara en snabb utbyggnad av hela höghastighetsjärnvägen mellan Stockholm-Malmö och Stockholm-Göteborg.

– Om ambitionsnivån sänks vad gäller tidsmässigt genomförande och hastighetskapacitet minskar och fördröjs nyttorna påtagligt, anser man.
– Med planförslagets takt i anslagsfinansieringen kan hela systemet och dess fulla nytta stå klart cirka 2095. Med max 250 km/h uteblir också det tekniksprång som kan motivera byggnation på jungfrulig mark.

Med den lägre hastigheten ser Malmö-Lundregionen även att det finns skäl att utreda nyttan med att angöra fler stationer än Hässleholm, Lund och Malmö.
Eslöv vill, i ett andra tillägg till Malmö-Lund-regionens remissvar, även att staten ska skjuta till pengar till de kommuner som berörs av järnvägsutbyggnaden. Arbetet kommer att kräva mycket resurser av kommunerna.
Även Höör har ungefär samma krav.

Det är Trafikverket själv som föreslagit att tågens hastighet ska begränsas till 250 km/h, för att få ner kostnaderna.
Om hastigheten istället skulle upp till 320 km/h, som de flesta utländska snabbjärnvägar har, måste spåren dras så rakt att det inte går att följa nuvarande järnvägsspår.

Läs mer:

Dagens fråga

Brukar du låna böcker på bibliotek?

  • Nej (72%, 453 Röster)
  • Ja (28%, 179 Röster)

Antal röster: 632

Loading ... Loading ...