Upprop i byn för Medborgarhuset

Genarp 2 150 Genarpsbor, medlemmarna i samtliga föreningar, står bakom ett upprop för att ha kvar byns Medborgarhus. De är emot alla planer på försäljning av byggnaden.

Medborgarhuset är en värdefull byggnad. Det har stora möjligheter att utvecklas om den rätta viljan finns. Huset är en viktig mötesplats för befolkningen, menar föreningarna med byalaget i spetsen.
De är förfärade av att det i våras framkom att serviceförvaltningen hade planer på att sälja byggnaden och bereda för bygga i parken.
Byalaget lyfter fram att planerna hade tagits fram helt utan någon dialog med Genarpsborna.
I slutet av november fick föreningarna signaler om att planerna inte skulle gälla längre. De vet dock inte hur de politiska partierna ställer i frågan.
– Vi vill därför ha ett tydligt besked från samtliga partier i Lund angående medborgarhuset framtid, skriver föreningarna i ett pressmeddelande.
De har undertecknat en skrivelse som ska skickas till kommunstyrelsen. I denna kräver föreningarna att kommunen för en dialog med Genarpsborna och medverkar till att Medborgarhuset långsiktigt säkerställs som en samlingslokal åt byborna.
”I stort sett all fokus i kommunen är på staden Lund. I en tid av bristande resurser riskerar därför en ort som Genarp att drabbas hårt, eftersom kännedomen och kunskapen om kommundelens behov är bristfälliga både bland många förtroendevalda, som bland tjänstemän”, står det att läsa i skrivelsen.
Det framhålls också att Medborgarhuset är en viktig möteslokal för flera organisationer, som pensionärsföreningar. Medborgarhuset är den enda lämpliga lokalen för möten i byn.
Det har framförts från kommunen sida, som ett argument för försäljning, att Medborgarhuset används för lite.
Genarpsborna svarar att byggnaden kan fyllas med aktiviteter ifall kommunen anstränger sig för att tillsammans med byborna utveckla och marknadsföra Medborgarhuset.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Är du nöjd med din lön?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×