Två nya hallar vid Arenan

Lund Kommunstyrelsen har nu gett serviceförvaltningen i uppdrag att gå vidare med förslagen om att bygga två nya idrottshallar för skolor och föreningar i anslutning till Arenan.

Samtidigt fortsätter utredningen om att anpassa Bollhuset för att kunna användas av kampsporterna.

Lokalbehoven för skolidrotten har uppkommit genom byggandet av Hedda Andersson-gymnasiet och flytten av Svaneskolan – vars hall kommer att rivas – till Parkskolan.
Inriktningen har varit att hallarna, med vardera två positioner, ska byggas utanför skoltomterna, men på rimligt avstånd, och få bred användning.
Placeringen vid Arenan innebär också möjligheter att anordna ännu större arrangemang där.
En första hall behöver stå färdig hösten 2019 – samtidigt som produktionstiden beräknas till två år – och den andra till höstterminen 2021.
Den aktuella marken är redan detaljplanelagd för det här ändamålet och det underlättar byggprocessen.

En av hallarna ska utöver skolidrotten vara anpassad för gymnastik.
Att utveckla Bollhuset och Centrala Idrottsplatsen bedöms av serviceförvaltningen vara ett projekt som ligger en bit fram i tiden, när arbetet nya Lund C hunnit längre.
Men oberoende av det finns behov av en större renovering och tillgänglighetsanpassning som skulle kunna inledas redan nästa år.
Då finns samtidigt möjlighet att utreda en anpassning utifrån kampsporternas behov.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Tror du att Annie Lööf lyckas få ihop en regering under sin sonderingsrunda?

  • Nej (89%, 969 Röster)
  • Ja (11%, 114 Röster)

Antal röster: 1 083

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×