Arkivbild

Satsning ska minska sjukskrivningarna

Sjöbo Under 2017 ökade antalet sjukskrivningarna inom vård och omsorg. Nu föreslås vård- och omsorgsnämnden att avsätta 200 000 kronor i nästa års budget för att komma till rätta med problemen.

Under perioden januari och oktober är det femton procent av personalen på Björkbacken och Ängsgården som varit sjukskrivna.

Det är ett betydligt större antal jämfört med andra verksamheter inom vård- och omsorgsförvaltningen som ligger på omkring sex procent.
– Det är inte bra det heller, men 15 procent är för mycket. Det måste vi jobba för att få ned, säger Eva Gustafsson, vård- och omsorgschef i Sjöbo kommun.

Under sommaren var det flera vikarier på Björkbacken och Ängsgården som blev sjukskrivna och arbetsbelastningen ökade därmed för personalen.
– Vi behöver analysera orsakerna till de här sjukskrivningarna och jag har därför kontaktat vår företagshälsovård och bett att få ett samtal med dem. Men det har inte skett än.
– Vi lägger rätt mycket pengar på företagshälsovården, och jag behöver veta om vi beställer rätt saker. Är det så att vi inte tänker tillräckligt framåt, är vi inte tillräckligt innovativa och kör vi på i gamla spår. De insatser som görs kanske inte har någon effekt.
För att kunna genomföra nödvändiga förändringar i verksamheten föreslår tjänstemännen att vård- och omsorgsnämnden ska avsätta 200 000 kronor till detta i budgeten 2018.
– Kan vi göra något för att få ned sjukfrånvaron så betalar det sig omedelbart, säger Eva Gustafsson.

På Björkbacken har en beteendevetare träffat personalen regelbundet under året.
– Vi ska ha en återkoppling med henne i nästa vecka om arbetet som gjorts för att titta på arbetsfördelningen, hur man jobbar och sammanhållningen. Det är en viktig pusselbit. Vi ska även gå igenom enkäterna som personalen har fått göra.

Eva Gustafsson säger att de har försökt analysera själva vad de kan genomföra för åtgärder för att komma till rätta med vissa kända arbetsproblem.
– Bland annat har vi jobbat mer för att kvalitetssäkra introduktionen för vikarier sommaren 2018 än vad vi har gjort tidigare.
– Men vi behöver nu proffshjälp för att se vilka åtgärder som måste till som vi inte ser.
Vård- och omsorgsnämnden tar beslut om pengarna till satsningen på sitt möte den 19 december.

Läs mer:

Dagens fråga

Tror du att Annie Lööf lyckas få ihop en regering under sin sonderingsrunda?

  • Nej (89%, 969 Röster)
  • Ja (11%, 114 Röster)

Antal röster: 1 083

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×