150226: Räddningstjänsten i Höör och Hörby utbildar nya brandmän bl.a. två kvinnliga.

Samarbete nära att krascha

Hörby/höör Planerna på ett samarbete mellan Hörby och Höörs kommuner om överförmyndaren riskerar att gå i kras. Kommunstyrelsen sade nej till förslaget i måndags.
Av bara farten satte kommunstyrelsen även stopp för förslagen om en gemensam räddningsnämnd och framtida strategisk samverkan mellan kommunerna.

Hörby och Höörs kommuner samverkar redan på flera områden – bland annat om IT-verksamheten, räddningstjänsten och VA-GIS-frågorna.
Men nu verkar det ha gått grus i maskineriet. Detta sedan kommunstyrelsen i Hörby oväntat har satt sig på tvären om planerna på ett utvidgat och fördjupat samarbete med grannkommunen i norr.
En oenig kommunstyrelse sade på måndagen nej till förslaget om att inrätta en gemensam överförmyndare och överförmyndarnämnd för Hörby och Höörs kommuner.

Samma sak hände i ärendet om strategisk samverkan mellan kommunerna och avsiktsförklaringen för samverkan om räddningstjänstfrågor – där en gemensam räddningsnämnd är på tapeten.
För kommunalrådet Susanne Meijer (S) kom det som en rejäl kalldusch att kommunstyrelsen avslog förslagen.
Direkt på tisdagsmorgonen ringde hon sin kommunalrådskollega i Höör, Stefan Lissmark (S), och berättade vad som hade hänt. Medkommunalrådet Anna Palm (M) i Höör informerades också.
Innan majoriteten i Hörby sprack för några veckor sedan var de styrande partierna överens om att fortsätta och fördjupa samarbetet över kommungränserna i olika frågor.

Men nu är koalitionen upplöst, och partierna som var med är fria att gå sina egna vägar. Vilket också blev tydligt på kommunstyrelsens möte i måndags.
Förslagen om en gemensam överförmyndarnämnd, samarbetet i räddningstjänstfrågorna och framtida strategisk samverkan mellan Hörby och Höörs kommuner stoppades av en majoritet bestående av Moderaterna, Centerpartiet, KD, SPI och politiske vilden Gerty Holst.

I samtliga fall blev det voteringar, som slutade 7-6 till deras favör.
– Det är förvånande. Vi har jobbat med de här frågorna i 2-3 år – i princip under hela mandatperioden. Naturligtvis är jag besviken över att det blev detta resultatet när det kom upp i kommunstyrelsen. Jag hade hoppats att alla partier i den forna majoriteten skulle fortsätta verka för den plattform som vi har tagit fram tillsammans, säger kommunstyrelsens ordförande Susanne Meijer (S).

S fick stöd av Sverigedemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet i omröstningarna men det räckte inte och man reserverade sig mot besluten.
”En gemensam överförmyndarnämnd möjliggör stora vinster för klienter, gode män, tjänstepersoner och en god förvaltning av vår skattekrona. Tillsammans kan vi göra så mycket mer i den större organisationen än i den mindre. Vi kommer fortsätta att arbete för en gemensam överförmyndarnämnd”, skriver Socialdemokraterna i reservationen till beslutet om överförmyndaren.

Partiet resonerar på liknande sätt i de båda andra ärendena där man blev nedröstade.
Att S, L och MP fick uppbackning av Sverigedemokraterna i omröstningen har Susanne Meijer inga problem med – även om hon står fast vid att S och SD står långt ifrån varandra i sina värdegrunder och att det inte är aktuellt med något samarbete mellan partierna.

– Men SD jobbar på ett bra sätt när det gäller de kommunövergripande samverkansformerna. Där har man bra förståelse, säger Susanne Meijer.
Frågan om överförmyndaren kommer upp i kommunfullmäktige för beslut. Men det gör inte de båda andra ärendena – om räddningstjänsten och det strategiska samarbetet mellan grannkommunerna. Där är det kommunstyrelsens avslagsbeslut som gäller.

Susanne Meijer anser dock att alla tre ärendena bör bli föremål för prövning i fullmäktige – oavsett vad kommunstyrelsen har beslutat.
– Vi behöver ha upp alla ärendena i kommunfullmäktige. Det kan inte stanna i kommunstyrelsen. Det handlar om beslut om stora övergripande områden, säger hon.

Läs mer:

Dagens fråga

Tror du att Annie Lööf lyckas få ihop en regering under sin sonderingsrunda?

  • Nej (89%, 969 Röster)
  • Ja (11%, 114 Röster)

Antal röster: 1 083

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×