Kenneth Bengtsson som är verksam i Fågelskydd Spillepeng håller i en omhändertagen hornuggla.foto: mie laino

Malmö ska hjälpa skadade fåglar

MALMÖ Malmö stad har skrivit ett avtal med verksamheten Fågelskydd Spillepeng. Verksamheten har arbetat ideellt med att ta hand om skadade fåglar i 20 år. Nu kommer de att få ekonomiskt stöd av kommunen för det arbete som bedrivs på allmänna platser i Malmö.

Fågelskydd Spillepeng får in 2000 samtal och gör drygt 500 utryckningar om året för att hjälpa fåglar i nöd.
– De har hjälpt fåglar i Malmö i många år, men har aldrig fått betalt för det. Jag är väldigt stolt över att Malmö stad nu hjälper till och stöttar det här, säger Ola Enqvist som är naturvårdare på Malmö stads gatukontor.

Ola Enqvist hoppas även på att det här kommer leda till att kommunen avlastas från en del av de telefonsamtal de får gällande fåglar.
Fågelskydd Spillepeng är en ideell verksamhet som drivs med hjälp av Skånes ornitologiska förening och SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag. Verksamheten arbetar främst med att rehabilitera fåglar som har utsatts för skador på grund av mänsklig påverkan.
Det kan handla om fåglar som har blivit instängda, påkörda, fastnat eller om att människor har varit elaka mot dem, menar Kenneth Bengtsson som är verksam i Fågelskydd Spillepeng. Han har omhändertagit fåglar sedan uppstarten för 20 år sedan.
– Avtalet innebär att Malmö stad tar det här på allvar. Det är lätt för kommuner att säga att naturen har sin gång. När det inte går att säga så är när en fiskmås blir påkörd av en bil och lämnas på vägen. Då hjälper vi att få bort den stackaren från stadsmiljön, säger Kenneth Bengtsson.

Avtalet mellan kommunen och verksamheten gäller för utryckningar för fåglar på allmän plats i Malmö.
I det omfattas alltså parker, vägar och torg. Enligt Kenneth Bengtsson kommer verksamheten fortfarande inte kunna garantera en insats för alla fåglar, men han menar att de kommer att göra så gott de kan.
– Vi gör ingen skillnad på fågel och fågel, vi hjälper alla liv i den mån vi kan, säger Kenneth Bengtsson.

×