Gårdsförsäljning av öl och vin har skrivits in i livsmedelsstrategin för Skåne. Alliansen och SD drev igenom tillägget i regionstyrelsen. Arkivbild.

Gårdsförsäljning del i Skånes gröna näring

Skåne Alliansen och SD satte avtryck i den Skånska livsmedelsstrategin med att få in att gårdsförsäljning av vin och öl ska utgöra en viktig del i utvecklingen av den gröna näringen.

Beslutet tog på torsdagen i regionstyrelsen mot det rödgröna styrets vilja.
– Detta är den bästa julklappen till alla som producerar och arbetar med mat i Skåne, säger Birte Sandberg, gruppledare för Centern i Region Skåne.

Oppositionsledaren Carl-Johan Sonesson (M) är lika nöjd:
– Detta är nu en del av vår strategi till 2030. Det är viktigt för den skånska livsmedelsnäringen att få möjlighet till gårdsförsäljning av öl och vin.
Liksom tidigare, när Liberalernas och ännu tidigare Sverigedemokraternas motion om att ansöka hos regeringen om att låta Skåne får ha gårdsförsäljning på försök i tre år, väckte torsdagens tillägg hård debatt i regionstyrelsen.

Den motionen drev Alliansen och SD igenom tidigare i år och ska framöver behandlas av riksdagen.
Socialdemokraterna och Miljöpartiet säger nej till gårdsförsäljning, dels av folkhälsoskäl, dels av att monopolet riskerar att hotas om det blir tillåtet att sälja vin och öl hos lokala producenter.
Skånes livsmedelsstrategi 2030 Smart Mat, är en gemensam utvecklingsstrategi för mat- och livsmedelsproduktion med koppling till hälsa och hållbarhet. Strategin utgår från Skånes regionala utvecklingsstrategi, ”Det öppna Skåne 2030”. Ambitionen är att stimulera samhandling, ett gemensamt engagemang och ansvar för Skånes utveckling. Strategin syftar till att skapa bästa möjliga förutsättningar för produktion och konsumtion av hållbar och hälsosam mat.

Strategin har ett utmaningsperspektiv och prioriterar forskning, innovation och förnyelse. Syftet är att stärka näringslivets konkurrenskraft i en globalt konkurrensutsatt ekonomi. Strategin tillvaratar den redan idag starka skånska innovationsinfrastrukturen med klusterinitiativ, Science Parks, inkubatorer, arenor och mötesplatser.
Regeringen beslutade nyligen erbjuda regioner och samverkansorgan att rekvirera två miljoner kr till insatser för att stärka den nationella livsmedelsstrategins genomförande på regional nivå.

Dessa medel föreslås rekvireras och utnyttjas tillsammans med tidigare beslutade anslag om 750 000 kronor 2016 till 2018 till genomförandet av Skånes Livsmedelsstrategi.
Regionfullmäktige ska ta det avgörande beslutet om Skånes livsmedelsstrategi, som har varit ute remiss hos berörda parter under ganska lång tid. En del omarbetningar har gjorts, som förstärker Skånes möjligheter att bli ett matland.

Dagens fråga

Tror du att Annie Lööf lyckas få ihop en regering under sin sonderingsrunda?

  • Nej (89%, 969 Röster)
  • Ja (11%, 114 Röster)

Antal röster: 1 083

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×