– Vi ska arbeta fram nya former för samverkan, säger Mats Johansson, Citygruppens ordförande. Foto: Jari Markkanen
Mats Johansson, Citygruppens ordförande.

Citygruppen i högform

ystad Citygruppen tar nya tag och har tecknat ett nytt samarbetsavtal med kommunen som innebär att den idella föreningen får 250 000 kronor i stöd för fortsatt verksamhet nästa år.

Citygruppen

Citygruppen etablerades 1998 på initiativ av kommunalråd Sten Hagberg i syfte att stärka handeln och utveckla centrala Ystad. Den ideella föreningen finansieras av Ystads köpmannaförening, Sveriges fastighetsägare Syd, avdelning sydöstra Skåne och Ystads kommun.

– Vi ska arbeta fram nya former för samverkan med aktörerna i centrum för att bli effektivare, säger Mats Johansson, ordförande i Citygruppen.
Citygruppen samfinansieras med kommunen, Köpmannaföreningen och Fastighetsägaren.
– Det bygger på en trepartslösning där varje part skjuter in lika mycket pengar, men det täcker inte alla utgifter. Vi jobbar med sponsring och företagspaket för att få allt att gå runt, påpekar Mats Johansson.

Kommunens del på 250 000 kronor går till Lilla Tåget med turer i tätorten och i Sandskogen, arrangemang av julen i centrum och nyårsfirande på Hamntorget, uppgiften att kvalitetssäkra arbetet med stadskärnan och administration och en viss del av stödet går till olika arrangemang, exempelvis cykeltaxi, matmarknad och nyinflyttardag.
En av Citygruppens främsta uppgifter är att stärka Ystad och dess stadskärna, att vara en attraktiv, trivsam, lättillgänglig och konkurrenskraftig stad för handel, näringsliv och boende, enligt samarbetsavtalet.
– Vi jobbar mycket med tillgänglighetsfrågor för att få bort hindren för de små butikerna, exempelvis genom att få fler parkeringsplatser, säger Mats Johansson.
– Att Ystad blev årets stadskärna 2007 var ett bevis på att Citygruppen jobbar på ett rätt sätt. Dessutom ligger Ystad bra till på handelsindex.

Han berättar att Citygruppen deltar i remissförfarandet när exempelvis en ny gata planeras.
– Vi har suttit med planeringen av Regementsgatan och fått med fler handikapparkeringar, ramper till butikerna och trädbelysning som kan ändra färg.
Den 28 november tilldelades Citygruppen 25 000 kronor av Sparbanken Skåne för firandet av jul och nyår i Ystad.
Mer information finns på www.svenskastadskarnor.se

Citygruppen

Citygruppen etablerades 1998 på initiativ av kommunalråd Sten Hagberg i syfte att stärka handeln och utveckla centrala Ystad. Den ideella föreningen finansieras av Ystads köpmannaförening, Sveriges fastighetsägare Syd, avdelning sydöstra Skåne och Ystads kommun.

Dagens fråga

Är du nöjd med din lön?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×