För ett år sedan lyftes en ny kartusch på plats ovanför kyrkans ingång. På söndag är det dags för återinvigning av Stora Hammars kyrka.

Biskop återinviger kyrka i Höllviken

HÖLLVIKEN Stora Hammars kyrka har restaurerats i hela åtta år och på söndag är det dags för återinvigning med biskop Johan Tyrberg. Renoveringen har kostat omkring 50 miljoner kronor.

Höllvikens församling har satsat 50 miljoner kronor men fått ungefär hälften i bidrag av Lunds stift som kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkobyggnadsbidrag.

Invigningen startar klockan 11 i samband med gudstjänsten.
Det är stora och genomgripande arbeten som gjorts som utbyte av natursten i fasaden, reparation av tornspiran, skiffertak, sidokupoler, ny värmeanläggning och en ny vaktmästarbyggnad.
Inuti har de fasta bänkarna bytts ut mot lösa och flyttbara stolar.
Altarringen och koravgränsningen har tagits bort vilket gör att möbleringen i koret också kan blir friare.
Renoveringen har även ingått som ett projekt som yrkesträning för blivande stenhuggare.
Under fem säsongen har 14 elever från Göinge utbildningscenter fått praktisk träning i sitt yrke i samband med de stenarbeten som gjorts på kyrkan.
Stora Hammars kyrka är byggd 1902 i holländsk-dansk nyrenässans.
Det är en stil som inte är så vanlig bland kyrkorna i det här området.

Läs mer:

Dagens fråga

Kommer du att uppmärksamma Världstoalettdagen?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×