Antalet politiker i Höör kan bli färre

höör Moderaterna vill minska antalet politiker i fullmäktige och på så vis får ner de politiska kostnaderna med 115 000 kronor årligen. I kommunstyrelsen avslogs motionen med minsta möjliga marginal vilket bäddar för viss dramatik när frågan avgörs i fullmäktige senare i december.

Med siffrorna sju mot sex föll motionen när frågan togs upp i kommunstyrelsen i måndags.

Det är moderaten Johan Svahnberg som skrivit motionen där han föreslår att Höörs kommunfullmäktige ska minskas från 41 till 31 ledamöter. Enligt motionen medför det en besparing på 115 000 kronor plus att arbetet i kommunkansliet blir mindre.

När frågan avgjordes i kommunstyrelsen lade Kristdemokraternas Erik Mårtensson fram ett eget yrkande om att antalet ledamöter skulle minska med fem istället för tio. När detta förslag inte vann något gehör beslöt sig KD tillsammans med S, MP och C för att avslå motionen. Moderaterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna röstade för att motionen skulle gå igenom men förlorade efter votering med siffrorna sju mot sex.

– Motionen är ett led i att vi ska minska politikernas kostnader. Då kan vi antingen minska arvodena eller antalet personer. Här har vi gått på det senare, säger Anna Palm (M), förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Skulle vi drar ner våra arvoden vill inte folk engagera sig politiskt eftersom man i dag ska ha betalt för allt. Förr var det en ära att sitta i fullmäktige, fortsätter hon.
Hon får inte medhåll av kommunstyrelsens ordförande Stefan Lissmark (S).

– Det kostar att träffas i politiken. Det kostar att driva en kommun. Tio färre politiker kanske inte låter så mycket. Men det är ändå tio färre som Höörsborna kan ta kontakt med och föra fram olika synpunkter.
Lissmark får medhåll av andre vice ordföranden i kommunstyrelsen Fredrik Hanell (MP).
– Fullmäktige är högsta beslutande organ och då är det en felaktig prioritering. Vi tycker det är en för drastisk åtgärd mot en för liten vinst, säger han.

Frågan kan bli dramatisk i kommunfullmäktige och redan på kommunstyrelsens pressträff spekulerades det kring att en votering kunna sluta 20 mot 20. Detta eftersom SD haft en stol tom under hela mandatperioden.
Vid ett hypotetiskt oavgjort resultat är det fullmäktiges ordförande Anders Netterheim (M) som fäller avgörandet med sin röst.

Dagens fråga

Är du nöjd med din lön?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×