Tentamenshjälpare friad

Lund Universitetets disciplinnämnd har vid sina senaste sammanträden stängt av sammanlagt åtta studenter för olika former av tentamensfusk. Men i ett fall friades studenten, av en oenig nämnd.

I det ärendet var två studenter inblandade och det gällde otillåtet samarbete vid en salstentamen i fysik i våras.
Den nu friade 21-åringen hade lämnat in sina svar och satt på Stadsbiblioteket när den andre kontaktade honom via sms och bad att få ta del av hans svar.

Då återstod närmare två timmar av tentamenstiden men 21-åringen hävdar att han trodde att den andre också lämnat tentamenslokalen, vilket han alltså inte hade gjort.
21-åringen framhöll också att det inte är ovanligt att jämföra svar efter en tentamen.

Nämndens majoritet finner 21-åringens förklaring trovärdig men två ledamöter bedömde att han gjort sig skyldig till fusk som ska innebära påföljd.
Den ene ville utdela en varning medan den andre ansåg att studenten borde stängas av under sex veckor.
Den 20-åring som bad om hjälp har erkänt att han att kontaktade den andre och följden blir att han stängs av från universitetet under tre månader.
Det är längre tid än normalt i fall av det här slaget och orsaken är att nämnden i somras stängde av honom i tre månader för en förseelse av annat slag.

En annan student stängs av i sex veckor efter fusk vid en hemtentamen i nationalekonomi.
Det visade sig att hans svar på en av de aktuella frågorna var identiskt med det som lämnades av en annan student 2013.
Nämnden pekar på att det under flera tillfällen under kursens gång gjorts klart att det inte är tillåtet att samarbeta eller plagiera vid hemtentamen.
Övriga fall gäller att studenter haft med sig mobiltelefon under skriftlig salstentamen.

En 21-årig mattestudent stängs av i sex veckor och samma påföljd drabbar en 20-årig student i rättssociologi.
Han skyllde på stress men nämnden påpekar att han tidigare varit anmäld för samma förseelse, något som ledde till samtal med studievägledare veckan före den nu aktuella tentan.
Efter en salstentamen i matte i augusti anmäldes fyra studenter som haft mobiltelefon med sig. I samtliga fall beslöts nu om tre veckors avstängning.
Studenterna skyllde på glömska eller stress.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Tror du att Annie Lööf lyckas få ihop en regering under sin sonderingsrunda?

  • Nej (89%, 969 Röster)
  • Ja (11%, 114 Röster)

Antal röster: 1 083

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×