– Vårt arbete med att bli ett certifierat motorbranschcollege har kommit i gång, säger rektor Mattias Rådmark, här med yrkeslärare Berth Hansson. Foto: Jari Markkanen
Ystad gymnasium är den första skolan i Skåne och den sjätte i landet att certifieras som Motorbranschcollege. arkivbild

Med sikte på att bli motorbranschcollege

YSTAD Fordons- och transportprogrammet siktar mot att bli ett motorbranschcollege.
– Vi har påbörjat ett arbete tillsammans med det lokala näringslivet för att kunna säkra certifieringen, säger rektor Mattias Rådmark.

Det var i september som Ystad gymnasium Park och Österport skickade in en ansökan till Motorbranschens yrkesnämnd om att bli certifierat motorbranschcollege och nu startar arbetet med att kunna säkerställa att fordons- och transportprogrammet lever upp till kraven.

– Motorbranschcollege är ett initiativ av både arbetsgivare och fackförening som ser att vi behöver säkra kompetensen för framtiden, säger Mattias Rådmark.

Förutsättningarna för certifiering diskuterades på ett möte i Ystad med Jonas Hehrne, projektledare för motorbranschcollege, måndagen den 27 november. På mötet deltog bland andra Mattias Rådmark, yrkeslärare och företagsrepresentanter.
– Vi gick igenom ansökningens kriterier som vi ska uppfylla. Förhoppningsvis ska vi klara av att utnämnas till motorbranschcollege redan före sommaren, för vi har duktiga lärare och en väl fungerande utbildning med praktikplatser, säger Mattias Rådmark.

Även yrkesläraren Berth Hansson deltog i mötet. Han säger:
– Tanken är att höja statusen och förbättra utbildningen och att motorbranschen regionalt ska få mer inflytande på utbildningen.
En av de viktigaste förutsättningarna för att en utbildning ska godkännas som motorbranschcollege är ett ännu närmare samarbete mellan skolan och motorbranschens företag och fackföreningen. Några andra kriterier är att skolan arbetar aktivt med kompetensutveckling av yrkeslärare, har relevant teknik och utrustning och har bra utbildningslokaler.
– Ett kriterium är att eleverna ska ges möjlighet att läsa 300 poäng mer än de 2 500 som ingår i en yrkesutbildning och få alla de yrkeskurser de behöver och kunna läsa in högskolebehörighet, förklarar Mattias Rådmark.

Motorbranschcollege är en satsning som Jonas Hehrne startade för drygt ett år sedan för att certifiera fordonstekniska utbildningar. Fyra skolor har deltagit i pilotprojekt i år med gott resultat.
– Då beslöts det att permanenta projektet och Ystad gymnasium är av de 16 skolor som ansökt om att bli motorbranschcollege, säger Jonas Hehrne.
En anledning till initiativet är att få fler elever att välja fordons- och transportprogrammet, eftersom branschens behov av tekniker och mekaniker ökar, bland annat på grund av ökat antal fordon och ett stort antal pensionsavgångar.

– Bilbranschens utveckling ökar i allt snabbare takt. En förändring inom bilindustrin som tidigare tog cirka 40 år har sjunkit till endast 4-5 år i utveckling. Det kan vara allt från maskiner till drivmedel, förklarar Jonas Hehrne.
Fordons- och transportprogrammet har öppet hus den 31 januari 2018.

Läs mer:

Dagens fråga

Det finns tyvärr inga omröstningar för tillfället.

Webbkryss