Klart för Kaninlandets reservat

Torna Hällestad Efter remissbehandling som ledde till mindre justeringar är allt nu klart för bildandet av naturreservatet Kaninlandet utanför Torna Hällestad.

Tekniska nämnden väntas ge sitt godkännande vid sammanträdet i nästa vecka och sedan återstår bara ett förordnandebeslut av kommunfullmäktige.
Syftet med reservatsbildningen är att långsiktigt bevara och utveckla områdets höga biologiska värden, främst avseende gaddsteklar och fjärilar.
Reservatet som ligger strax sydväst om Torna Hällestad omfattar knappt åtta hektar.

Kaninlandet är en av Skånes viktigaste lokaler för den insektsfauna som är beroende av en öppen, sandig och blomrik miljö. Här finns bland annat 52 rödlistade arter.
Dessutom är området värdefullt för friluftslivet och erbjuder lättillgänglig närrekreation samtidigt som det utnyttjas av skolor och förskolor.
Kommunen bedömer att reservatets ordningsföreskrifter inte kommer att försvåra utnyttjande i enlighet med allemansrätten.

Vid det samrådsmöte som hölls i Torna Hällestad den 19 oktober framkom synpunkter på att kopplingstvång för hundar skulle gälla hela året och det ändras nu till perioden 1 mars-15 oktober.

Vad gäller utegudstjänster och liknande arrangemang klargörs samtidigt att sådana bör kunna tillåtas efter samråd reservatsförvaltaren, alltså kommunens tekniska förvaltning.
Torna Hällestads IF har också fått besked om att parkering mitt emot idrottsplatsen på motsvarande kan tillåtas vid enstaka evenemang.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Kommer du att uppmärksamma Världstoalettdagen?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×