Trygghetsmätningen för 2017 visar att Hörbyborna känner sig ännu otryggare än tidigare. På bilden kommunalrådet Susanne Meijer (S), räddningschefen Lars Nilsson, kommunpolisen Martin Thornell, kommunchefen Johan Eriksson och lokalpolisområdeschefen Ann-Karin Boije. Foto: Jonas Karlsson
Känslan av otrygghet är störst i Hörby centrum, visar trygghetsmätningen. I centrum är det många som oroar sig för bråkande ungdomsgäng och folk som bråkar och slåss. Arkivbild

Fler känner sig otrygga – men få utsätts för brott

HÖRBY Otryggheten bland Hörbyborna fortsätter att öka, visar polisens senaste trygghetsmätning.
Värst är situationen i Hörby centrum där problemen beskrivs som ”påtagligt alarmerande”.
Men mätningen visar också att risken för att utsättas för brott är liten.

Trygghetsmätningen genomförs en gång om året, och ger en fingervisning om den upplevda tryggheten bland Hörbyborna.
600 enkäter skickades ut i september. Hälften av enkäterna gick ut till boende i Hörby centrum och hälften till boende på landsbygden.
Det är första gången som polisen tar tempen på tryggheten både i Hörby centrum och på landsbygden.

– Vi tycker att det är angeläget att få fram en så förfinad enkät som möjligt, förklarar Anna-Karin Boije, lokalpolisområdeschef i Eslöv, Höör och Hörby.
I Hörby centrum var det 59,1 procent av de tillfrågade som svarade på frågorna. Utanför tätorten låg svarsfrekvensen på 67,2 procent.
Resultatet visar att trenden från i fjol håller i sig: Den upplevda otryggheten fortsätter att öka i kommunen. På en sexgradig problemindex-skala får Hörby ett värde på 3,21, vilket kan jämföras med 2,65 året innan. Motsvarande siffra för hela lokalpolisområdet var 2,50 under 2017.

De högsta värdena finns i kategorin ”trygg ute ensam sen kväll” där Hörby ligger på nivå fem. Det betyder att problemen upplevs som ”mycket påtagliga”.
Här finns det dessutom en markant skillnad mellan Hörby centrum och Hörby landsbygd. Känslan av otrygghet är större bland boende i centrum än i småbyarna.
I centrum ligger otryggheten i kategorin ”ensam ute sen kväll” på den högsta nivån – nivå 6 – vilket betyder att problemet upplevs som ”alarmerande påtagligt”.
På landsbygden ligger den upplevda otryggheten på nivå 2 eller 3, vilket indikerar att det är ett mindre påtagligt problem utanför tätorten.
Mätningen visar också att många oroar sig för att utsättas för brott. Det handlar framförallt om oro för att drabbas av bostadsinbrott och inbrott i förråd.

Det finns även en utbredd oro för att bli överfallen eller misshandlad.
Utomhusstörningarna skjuter också i höjden. Hörbyborna tycker att det är ett växande problem med folk som bråkar och slåss utomhus, kvinnor som antastas och ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen. I samtliga fall har problemnivån ökat i dessa kategorier jämfört med 2016 och ligger nu på kategori 5, den näst högsta nivån.

Men risken för att utsättas för brott är liten, trots att den upplevda otryggheten ökar. Det visar svaren i enkäten. Det är få Hörbybor som har varit utsatta för brott under de senaste månaderna, kan man utläsa av svaren.
Oroligheterna i Hörby centrum på senare år, med bråk mellan rivaliserande ungdomsgäng, ofredanden och knivöverfall, har fått stor uppmärksamhet både i media och på sociala medier.
Polisen har ökat sin närvaro i Hörby, och kommunen och frivilligorganisationerna kraftsamlar för att skapa ett tryggare Hörby. De olika aktörerna hoppas att det ska snart ska ge genomslag i trygghetsmätningarna.
– Hörby är högt prioriterat av polisen sedan 1,5 år, och kommer att fortsätta att vara det. Stämningen i centrum är betydligt lugnare nu än förra sommaren och hösten, säger Anna-Karin Boije.

Hörbys kommunalråd Susanne Meijer (S) säger att det är viktigt att ta signalerna om den upplevda otryggheten på allvar.
– Vi tar det här på största allvar. Det är därför vi satsar extra pengar på att ordna trygghetsskapande aktiviteter och få igång fältverksamheten och samarbeta med frivilligorganisationerna.
– Våra medborgare måste få lov att känna att de kan vara på torgen, oavsett om de är 13, 14 eller 70 år, säger Susanne Meijer.
Allt är inte nattsvart i trygghetsmätningen för Hörbys del. När det gäller buskörningen med mopeder och motorcyklar har en förbättring skett. Sak samma när det gäller att följa trafikreglerna. Skadegörelse och klotter upplevs som ett ”ganska påtagligt problem”.

Räddningschefen Lars Nilsson berättar att de förebyggande och riktade insatserna fortsätter för att skapa ett tryggt Hörby för alla. Nya medborgarlöften håller på att tas fram tillsammans med polisen.
– Redan den 14 december kommer vi att ha en medborgardialog på Nya torg om tryggheten i centrum, berättar han.

Dagens fråga

Är Kattis Ahlström ett bra val som SVT:s julvärd?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×