Sjöbohem måste åtgärda mögelproblem i fastighet

sjöbo Samhällsbyggnadsnämnden kräver i ett föreläggande att Sjöbohem tar itu med en stark mögeldoft i en av deras fastigheter.
Bolaget anser dock att nämnden inte uppfyllt förvaltningslagen och överklagar.

Bakgrunden är att en hyresgäst upplever hosta, problem med halsen och huvudvärk i sin lägenhet på Rosengatan i Lövestad som ägs av Sjöbohem.
Kommunens miljöenhet har inspekterat både hyresgästens lägenhet och källare. I lägenheten noterades en svag mögeldoft medan mögeldoften var stark i källaren. Sjöbohem finner ingen mögeldoft i lägenheten däremot är bolaget medvetet om en stark doft i källaren och lovar förbättringar som man tror kommer göra att hyresgästens besvär försvinner.
Bolaget tänker sätta in ett fläktsystem i källaren och uppmana hyresgästerna att inte förvara organiskt material i förråden.

Men Sjöbohem anser att samhällsbyggnadsnämnden inte uppfyllt förvaltningslagen eftersom bolaget inte blivit underrättat i tid innan föreläggandet.
Nämnden har gått från ”bör-krav” till ”skall-krav” på att ta bort mögel- och fuktskadat trä och annat organiskt material i källaren utan att Sjöbohem kunnat yttra sig, anser bolaget. Därför har Sjöbohem överklagat till länsstyrelsen.

– Plötsligt har de skärpt kraven och ändrat förutsättningarna och det tycker vi inte att de ska få göra. Vi kan inte få två olika budskap. Vi kommer göra åtgärder men vi har valt en dyrare, mer komplicerad lösning, ett helt fläktsystem, för att undanröja problemen och då behöver vi mer tid för att utvärdera, säger Kent Tillberg, förvaltningschef på Sjöbohem.
Han anser även att miljöenheten saknar underlag för att mögel finns i källarens trämaterial.
– De bygger föreläggandet på påståenden, men det måste vara faktabaserat. Vi har gjort mätningar som visar att konstruktionen är torr.
Annika Jeppsson, miljöinspektör på kommunen, anser att miljöenheten hållit Sjöbohem välinformerat och att förvaltningslagen uppfyllts.
Hon öppnar för att ändra sista dagen då åtgärder ska ha vidtagits, den 31 december, men när det kommer till avsaknaden av egna mätningar av mögel säger hon:
– Det är omvänd bevisbörda enligt miljöbalken. Det är inte vi som ska göra en mätning, det är ett ansvar som de har, säger Annika Jeppson.
Att nämnden går från ”bör” till ett föreläggande med ”skall-krav” är inte heller anmärkningsvärt, anser hon.
-Ett föreläggande är rutin för att det ska vara rättssäkert: hyresgästen ska kunna känna sig säker på att datum hålls. Vi är tvungna att ge ett föreläggande när vi ställer krav.
– Men det är bra att de överklagar så får vi detta prövat.

Dagens fråga

Tror du att Annie Lööf lyckas få ihop en regering under sin sonderingsrunda?

  • Nej (89%, 969 Röster)
  • Ja (11%, 114 Röster)

Antal röster: 1 083

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×