Lars Lagö, vd för Hörbybostäder.
Ulla-Britt Thiman (S), ordförande i Hörbybostäder.

Kommunalt bostadsbolag missade radonmätningar

HÖRBY Kommunägda Hörbybostäder har hamnat i blåsväder.
Bolaget har, trots förelägganden och viteshot, låtit bli att göra radonmätningar i flera av sina fastigheter. Nu kräver miljönämnden att vitena döms ut.

Miljönämnden är skyldig att bedriva tillsyn enligt miljöbalken, och ska bland annat kontrollera att det utförs radonmätningar i flerbostadshus som finns i kommunen.
Nu står det klart att kommunens eget bostadsbolag – Hörbybostäder – inte har följt reglerna.

Miljönämnden skickade ut påminnelser till bolaget i september i fjol om att det saknades uppgifter om radonmätningar för ett 20-tal fastigheter.
Kommuniceringen möttes med tystnad, och när inget svar kom in fattade miljönämnden beslut om att förelägga Hörbybostäder att senast den 30 maj skicka in de begärda uppgifterna. Beslutet var förenat med ett vite om 1 000 kronor per fastighet.
Trots viteshotet saknades det fortfarande uppgifter om analysresultat för nio fastigheter när tidsfristen gick ut. Miljönämnden har därför nyligen beslutat att begära att mark- och miljödomstolen dömer ut vitet, som är på sammanlagt 9 000 kronor.

Ulla-Britt Thiman (S), ordförande i Hörbybostäder säger att hon inte är insatt i ärendet.
– Jag är inte så hemma på detta. Just den här biten vet jag inte så mycket om. Det är vår vd som har haft hand om det, förklarar Ulla-Britt Thiman.
Lars Lagö tillträdde som vd på Hörbybostäder i april-maj i år sedan Robert Odeberger fått lämna posten. Han tycker att missen med radonmätningarna är en genant historia.
– Det är rätt pinsamt. Fastighetskontoret sitter ju i samma korridor som miljönämnden. Ett kommunalt bostadsbolag ska naturligtvis föregå med gott exempel och sköta såna här grejer. Det är bara att konstatera att vi har brustit. Sånt här får inte hända, säger Lars Lagö.
Han berättar att Hörbybostäder inte har någon egen personal, utan att man har ett avtal med tekniska nämnden om att kommunservice ska sköta drift och service av bolagets fastigheter.
– All drift och skötsel sker via kommunen. Det är kommunservice som ska se till att OVK-besiktningar, radonmätningar och liknande blir utfört.
Enligt Lars Lagö var bolaget länge ovetande om att att kommunen hade slarvat med radonmätningarna.

– Till slut blir det fastighetsägaren som får stå för konsekvenserna. Det är först då, när vitesföreläggandet kommer, som vi får veta att det inte är fixat.
Hörbybostäder har nu sagt upp avtalet med kommunservice för omförhandling.
– Det måste bli bättre styrning och kontroll. Det blir kanske lättare nu när vi har mer bemanning på vd-sidan, säger Lars Lagö.

Läs mer:

Dagens fråga

Tror du att Annie Lööf lyckas få ihop en regering under sin sonderingsrunda?

  • Nej (89%, 969 Röster)
  • Ja (11%, 114 Röster)

Antal röster: 1 083

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×