Skånskan 11 december 2014.

Eslöv på väg att hoppa av Fairtrade

Eslöv Eslövs planer på att låta sig certifieras som en Fairtrade-kommun kan vara på väg att läggas ner.

År 2012 lade Nya kommunpartiet en motion om saken och ett par år senare bestämde sig kommunledningen för att planera för ett medlemskap.
Eslöv skulle bidra till en rättvisare och mer hållbar värld och samtidigt få använda sig av Fairtrades logotyp och på så vis stärka kommunens varumärke.
Men det visade sig snart att intresset från föreningar och näringsliv var i stort sett obefintligt – vilket är ett stort hinder eftersom certifieringen bygger på delaktighet därifrån.
– Gensvaret har varit mycket svagt. Inga förfrågningar eller intresseanmälningar om att delta i arbetet har mottagits, framkommer det i en tjänstemannautredning som gjorts på stadshuset.

Kommunstyrelsen ska snart ta upp frågan på nytt och i utredningen föreslås att Eslöv hoppar av. Ordförande Johan Andersson (S) säger att han och hans parti inte satt ner foten än men förstår utredningens slutsatser.
– Intresset från näringslivet har inte varit jättestort. Fair trade-produkter finns redan i handeln. Marknaden är igång. Konceptet med Fairtrade är mycket bra men det gäller att kunna samarbete med andra, annars går det inte, säger Johan Andersson.

Certifieringen skulle kosta en årlig avgift – summan 400 000 kronor har tidigare nämnts – och Eslöv åtar sig att uppfylla en rad villkor.
Bland annat måste man göra kartläggningar av hur mycket Fairtrade-produkter som används både inom kommunens egen organisation och ute i handeln.
Kommunen måste även ta reda på vilka arbetsplatser som serverar Fairtrade-märkta produkter, ordna minst fyra informationstillfällen för allmänheten varje år samt tillsätta en styrgrupp med ”en bred samhällelig mångfald”.

Ett medlemskap skulle även kräva att det avsattes tid och resurser i hela kommunorganisationen. Andra kommuner har upptäckt att det blir för krävande och att man vill kunna lägga de resurserna på annat, visar utredningen.
Hörby diplomerades 2014 men lade kort därpå ner sitt arbete på grund av bristande intresse från samarbetspartners.
Landskrona har skalat ner sitt arbete och lagt ner sin Fairtrade-butik i centrum.
Från Lunds kommun är erfarenheten att medlemskapet är resurskrävande och att kommunen måste ta ett oproportionerligt ansvar och vara drivande för att upprätthålla diplomeringen, som ställer krav på ständigt höjda ambitionsnivåer. Lund har därför tvingats skjuta till mer resurser än vad som var tänkt från början, enligt utredningen.

Kommunen köper redan idag in Fairtrade-produkter och behöver ingen certifiering för att kunna öka de inköpen eller på annat sätt arbeta med rättvisefrågor, enligt utredningen.
Utredningen pekar på att det finns andra projekt som skulle kunna vara av intresse, såsom certifieringen Purple Flag och Skånes Livsmedelsakademi.
– Vi ska titta på det, men det är samma sak där: det krävs att andra är intresserade, säger Johan Andersson.
Kommunstyrelsen behandlar ärendet på sitt sammanträde idag, tisdag.

Dagens fråga

Det finns tyvärr inga omröstningar för tillfället.

Nyhetsbrev