Backar om föreningsbidrag

höör Kulturföreningar har hotat med att lägga ner sina verksamheter. Idrottsföreningar har begärt en omprioritering liksom pensionärsföreningarna. Enligt ett nytt politiskt besparingsförslag ser det nu ut att bli lättnader för föreningslivet.

Det var i förra veckan som politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott träffade sina kollegor i kultur- och fritidsnämnden. Anledningen var det tuffa besparingsförslag som skulle drabba badet och föreningslivet i kommunen.

I ursprungsförlaget skulle nämnden spara 3,9 miljoner kronor vilket fick både politiker och tjänstemän inom kultur och fritid att protestera. Inte tillräckligt med personal för att hålla badet öppet och kraftigt beskurna bidrag till Höörs föreningar var två av konsekvenserna.

Det fick i sin tur föreningslivet att reagera högljutt. Föreningar som Höörs musiksällskap och Höörs konstförening har hotat med att dra in sina verksamheter.
Inom idrottsföreningarna har det också kokat vad gäller förslaget om ökade hall- och planhyror och försämrade skötselbidrag.

Pensionärsföreningen SPF klubb 72 skulle också drabbas i form av ett minskat anläggningsbidrag.
Efter mötet förra tisdagen ser lättnader ut att vara på gång för flera av föreningarna. Då beslutades preliminärt att kommunen tar över kostnaderna för badet och därmed också besparingen som lagts på verksamheten.

– Det som sagts gällande badet är att bemanning och öppettider ska vara desamma 2018 som de varit under hösten, säger Freddy Friberg, kultur- och fritidschef inom Höörs kommun.
– Det har konstaterats att det är förenat med högre kostnader att stänga badet helt än att hålla det öppet, fortsätter han.

Genom att kostnaderna för badet flyttas frigörs en miljon kronor som kultur- och fritidsnämnden vill lägga på föreningarna.
– Går det här igenom ser det ut som att föreningarna kan behålla bidragen under 2018, säger Freddy Friberg.
Föreslagna höjda hallhyror kommer dock att ligga fast i det nya förslaget.
– Men för att föreningar med ungdomsverksamhet inte ska drabbas höjer vi det lokala aktivitetsstödet med ett par kronor.

– För andra föreningar utan ungdomar blir det en hyreshöjning när de exempelvis ska hyra Älvkullen. Men bidragen för deras egna lokaler påverkas inte, säger Freddy Friberg.
Trots en föreslagen lättnad genomför kultur- och fritidsnämnden också besparingar på två miljoner kronor. Det handlar framförallt om personalneddragningar inom förvaltningen och minskade politiska kostnader i form av färre nämndsammanträden.

Ordföranden i Höörs föreningsallians Bengt Nordén är positiv till det nya sparförslaget.
– Jag ser med tillförsikt på att politikerna mildrar det aviserade sparbetinget. Det tidigare förslaget var inte alls bra även om jag förstår att läget är prekärt.

– Vi tycker att kommunen lyssnat. Nu är det upp till bevis, säger Bengt Nordén.
Frågan avgörs på fullmäktige senare i december.

Dagens fråga

Tror du att Annie Lööf lyckas få ihop en regering under sin sonderingsrunda?

  • Nej (89%, 969 Röster)
  • Ja (11%, 114 Röster)

Antal röster: 1 083

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×