De före detta förskolelokalerna i Jakriborg öppnas upp igen för att klara det akuta behovet av barnomsorg. ARKIVBILD

Akut behov av fler förskoleplatser 2018

STAFFANSTORP/hjärup Behovet av barnomsorgsplats för nästa år överstiger kraftigt prognoserna.
Nu letar kommunen efter akutlösningar för att alla barn ska få en plats i januari.

Inflyttningstakten till Staffanstorp är hög och behovet av barnomsorgsplatser överstiger kraftigt den prognos som togs fram när barn- och utbildningsnämnden beslöt om sin lokalförsörjningsplan.

Från och med januari finns ett akut behov av fler platser. I Staffanstorp handlar det om 54 barn och i Hjärup 33 barn och det kan bli fler under de kommande månaderna.
– Det jobbas på alla nivåer med detta nu och vi kommer att klara att ge alla som önskar det en plats inom fyra månader, säger Eva Mellberg, avdelningschef förskola i Staffanstorps kommun.
– Plats ska alla få men vi vill göra det på bästa sätt och helst inte genom att utöka barngrupperna.
Det handlar därför om att hitta lokaler som kan klara det akuta behovet från januari.
– Förskolor byggs också i kommunen men är inte klara än. Om ett år står Ängslyckans förskola i Hjärup klar. Hemsö bygger ny förskola intill Uppåkraskolan i Hjärup, men när den är klar vet jag inte, säger Eva Mellberg.
Därför måste kommunen se över alla möjligheter för att klara det akuta behovet och förslag finns.

Ett är att använda de lokaler i Jakriborg i Hjärup som före detta Skånska Småstadens kulturskola disponerade. Den skolan gick i konkurs och lokalerna, där det var både skola och förskola, används inte nu.
– Det är ett förslag som diskuteras av politiker och fastighetsägare, säger Eva Mellberg.
I Hjärup har också lämnats tillstånd till att starta ytterligare en mindre, fristående förskola, Maria förskola, med plats för 17 barn.
Den ska öppna i Stinsgården i Hjärup. Tillståndet är klart men inte avtal med fastighetsägaren, eftersom lokalerna kräver viss anpassning.
– Vi har en förfrågan ute hos övriga fristående förskolor i kommunen också om de har möjlighet att utöka, säger Eva Mellberg.

Har ni anställt fler förskollärare?
– Vi har redan nyanställt tre förskollärare i Hjärup. Vi var ute i god tid med rekryteringen för att inte bli utan. Så får vi se om det krävs fler nyanställningar framöver.

Dagens fråga

Tror du att Annie Lööf lyckas få ihop en regering under sin sonderingsrunda?

  • Nej (89%, 969 Röster)
  • Ja (11%, 114 Röster)

Antal röster: 1 083

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×