Det har varit många turer sedan kommunen köpte det så kallade mingelhuset, bredvid Metropol. Skicket på huset, som kostade 3,1 miljoner kronor, är så dåligt att en rivning kan bli nödvändigt. Arkivbild

Huset i så dåligt skick att rivning övervägs

Hörby Efter det fiaskostämplade köpet av fastigheten Hasslarp 7 - mest känd som mingelhuset bland Hörbyborna - tar kommunen nya tag. En ny detaljplan ska tas fram som möjliggör ett nybygge på tomten.

Hasslarp 7 ligger granne med Metropolbiografen och köptes av kommunen 2013 – under förra mandatperioden – utan att man gjorde någon ordentlig besiktning av huset.
Tanken var att fastigheten skulle byggas om och användas som möteslokal för Hörbys föreningsliv, och som mingellokal i samband med konserter och teaterframträdanden på ­Metropol.

Men i efterhand visade det sig att byggnaden var i mycket dåligt skick, och hade omfattande fuktskador. Ombyggnaden kom därför inte igång som planerat.
Värdet på huset sjönk samtidigt som en sten. Kommunen köpte Hasslarp 7 för 3,1 miljoner kronor. Efter två år hade värdet rasat med två miljoner kronor.

Kommunstyrelsen beslöt på sitt senaste möte att beställa en ny detaljplan för fastigheten, samtidigt som man rekommenderar kultur- och fritidsnämnden att ta fram en kulturmiljöutredning för Metropolbiografen och fastigheten Nygatan 17.
Kommunens målsättning är fortfarande att skapa en samlingslokal i mingelhuset och förbinda huset med Metropol genom en glaspassage.

Kommunalrådet Susanne Meijer (S) utesluter inte att det fuktskadade huset måste rivas.
– Statusen på huset är inte bra. Skadorna finns framförallt i trälagret och fundamentet. Idag känns det som ett rivningsobjekt, medger hon.
Den nuvarande detaljplanen är gammal. Genom att ta fram en ny detaljplan vill kommunen pröva om det är möjligt att bygga ett nytt hus på tomten, med lägenheter på de översta våningarna och en mötesplats för kultur- och föreningslivet i bottenplan.
– I den nya detaljplanen blir det fokus på att skapa en mötesplats samtidigt som vi belyser det kulturhistoriska värdet.
Detaljplanen kostar 200 000 kronor. Beslutet att godkänna beställningen i kommunstyrelsen var oenigt. SD, SPI och M reserverade sig mot beslutet.

Det kommer att dröja innan planen är klar, och ett eventuellt nybygge kan komma igång, enligt Susanne Meijer.
– Jag tippar att det tar flera år. Vi är inne på nästa mandatperiod innan det kan komma igång. Bara att få fram detaljplanen tar ett år, säger hon.

Läs mer:

Dagens fråga

Är Kattis Ahlström ett bra val som SVT:s julvärd?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×