Mer minus än tidigare trott

Sjöbo Vid årsskiftet kommer vård- och omsorgsnämnden, enligt prognoser, att ha ett underskott på 1.4 miljoner kronor.

I tidigare prognos beräknades vård- och omsorgsnämnden vid årsskiftet ha ett underskott på 700 000 kronor. Nu har siffran fördubblats.
– Det som ändrats är att vi inte går plus inom äldreomsorgen, säger Gunilla Lynghed som är administrativ chef för vård- och omsorgs­förvaltningen.

I den förra prognosen beräknades att äldreomsorgen skulle gå med 700 000 i vinst och verksamheten för funktionshindrade med 1.4 miljoner i förlust. Nu beräknas äldreomsorgen varken gå med vinst eller förlust. Det sammanlagda underskottet beräknas därmed hamna på 1.4 miljoner kronor.
Anledningen är, enligt Gunilla Lynghed, att det på förhand är svårt att beräkna hur mycket resurser som kommer att behövas inom verksamheten för funktionshindrade.

– Det skiljer sig mycket mellan de boende, säger Lynghed.
Med hjälp av noggrannare uppföljning på när resurser sätts in ska budgeten komma i balans under 2018. men det kommer inte märkas för någon annan än enhetscheferna, enligt Berit Lundström (M), vård- och omsorgsnämndens ordförande:
– Varken personal eller boende ska lida nånting.

Dagens fråga

Kommer du att uppmärksamma Världstoalettdagen?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×