Susanne Meijer (S) hoppas att S går mot en valseger och att hon ska få sitta kvar som kommunalråd i fyra år till. Förutom uppdragen i kommunpolitiken är hon numera även kyrkopolitiker för Socialdemokraterna. Foto: Jonas Karlsson
Susanne Meijer (S) gillar att Hörby sätts på kartan och att scenprojektet, och protesterna mot det och satsningen på en medborgardialog, blir en del av ArkDes sommarutställning. Arkivbild

”Fortsätter gärna att styra”

HÖRBY Socialdemokraterna i Hörby hoppas få sitta kvar vid makten i fyra år till. Partiet har tagit fram en lista med 25 kandidater inför kommunvalet. Listan toppas av kommunalrådet Susanne Meijer (S).
– Vi fortsätter gärna styra Hörby, säger hon.

Socialdemokraterna arbetar för en valseger nästa höst, och att befästa sin ställning som det största partiet i kommunen.

Fullmäktigelistan röstades fram på ett medlemsmöte den 25 november. På första plats hamnade Susanne Meijer. Tvåa blev Henrik Andersson och trea Tommy Hall. Därefter följer Renaldo Tirone och Lena Rosvall.
– Det känns positivt att våra medlemmar har förnyat förtroendet för mig och det arbete som vi har lagt ner. Vi har en bra laguppställning med stor bredd.
– Nu arbetar vi för en valseger. Vi har tio mandat i fullmäktige idag. Ambitionen är att behålla det och helst lägga på ett par mandat till, säger Susanne Meijer i en SkD-intervju om rollen som kommunalråd och sina framtidsplaner.

När hon blev kommunalråd 2014 var hon den första kvinnan på posten i Hörby, och det var första gången som en S-ledd koalition satte sig i regeringsställning i kommunhuset.
Susanne Meijer är nöjd med vad som har uträttats så här långt, trots att majoritetsstyret precis har spruckit på grund av dispyterna om Önnebo.
– Vi har börjat vända den skuta som Hörby kommun har behövt vända. Det gäller framförallt socialförvaltningen. Väldigt många områden har tidigare varit eftersatta.

– Där börjar leveransen komma nu. Vi går fram med en budget i balans. Vi har sett över vårt fastighetsbestånd och har börjat leverera när det gäller Lågehallarna.

Vilka frågor kommer ni att gå till val på?
– Programmet är inte färdigt än. Men det handlar om att vidareutveckla Hörby kommun till en attraktiv ort. Vi behöver bra skolor, samhällsservice, vård och omsorg. Vi har startat upp väldigt mycket under de här snart fyra åren. Det vill vi fortsätta arbeta med.

Vilka partier kan ni tänka er att samarbeta med efter valet? Är ni till exempel redo att gå in i en ny koalition med de partier som precis har lämnat styret – MP, C, L och KD?
– Ambitionen är att ha ett majoritetsstyre, men vi får avvakta valresultatet. Socialdemokraterna är tydliga med att vi inte har några konstellationer alls med Sverigedemokraterna. Vi står långt ifrån varandra i våra värdegrunder.

Kan ni tänka er att samarbeta med SPI, som idag har en valteknisk samverkan med just SD?
– Deras agenda ligger nära SD. De ligger långt ifrån S i sin värdegrund. När det gäller SD är det vår huvudmotståndare. De partier som står nära SD ingår i det paketet.

Hur ser du på ett blocköverskridande samarbete mellan S och M?
– Det är svårt att sia om nu. Vi är öppna för att bjuda in till samtal när vi väl landar där.

Men ni är inställda på att fortsätta styra i majoritet i kommunen?
– Ja, det vill jag nog påstå. Vi fortsätter gärna styra Hörby.

Är du därmed också beredd att fortsätta som kommunalråd?
– Om det blir ett valresultat som visar att vi går framåt, och om vi får fortsatt stöd från medlemmarna så är jag resonabel kring detta.
– Det är därför som jag har tackat ja till det förtroende som jag har fått att stå etta på listan.
Det har stormat kring Susanne Meijer åtskilliga gånger sedan hon klev in i rollen som kommunalråd 2014/2015. Hon hann knappt börja sitt nya jobb förrän hon, tillsammans med en rad andra politiker, nekades ansvarsfrihet för insatserna i förra socialnämnden.
Hon hamnade även i blåsväder för den omtvistade fallskärmen till förre socialchefen Peter Hansson, när denne köptes ut från kommunen för 1,84 miljoner kronor.
Den forna majoriteten har dessutom dragit igång flera projekt som har orsakat rena folkstormen i Hörby – till exempel planerna på ett scenbygge i Karnas Backe, centrumombyggnaden och skolstrukturutredningen.

Susanne Meijer har utöver det kritiserats för att inte ha tagit oroligheterna – med knivskärningar och gängbråk – i centrum på tillräckligt stort allvar.
När hon polisanmälde elva personer för kränkningar och näthat blev det nya rubriker. Det har även framkommit att hon fick dubbla arvoden under sin tid i socialnämnden.

Känner du fortfarande att du har allmänhetens förtroende, trots den kritik som har riktats mot dig?
– Politik handlar om att våga plocka fram ärenden och processa dem. Vi har haft ett par ärenden som har väckt jättestort engagemang. Där har vi samlat ihop oss och gjort lite förändringar.
– Jag tycker vi har landat bra när det gäller Karnas Backe, centrumutvecklingen och stationssamhället. Samma sak när det gäller skolutredningen. Vi har jobbat mycket med medborgardialogen.
– Jag har varit öppen hela tiden med att vi ska ha den dialogen och vi har bjudit in till träffar och möten.
– När det gäller tryggheten i centrum bjöd jag in till extramöten för att få igång civilsamhället. Vi har satsat mycket resurser på att inrätta fältgruppen igen, vi har dragit igång integrationsenheten och frivilligarbetet.
– Polisanmälningarna om näthatet och kränkningarna gjorde jag enligt de instruktioner jag har fått av säkerhetsansvariga i kommunen.

Ibland tycker Meijer att det har varit lite väl stort fokus på henne som person i debatten, när det i själva verket har varit majoriteten som stått bakom besluten.
– Det blir lätt så i ett litet samhället, att den som har den högsta posten syns och hörs. Men det här är inga beslut jag går fram med själv. Det är hela tiden majoriteten som står bakom.
Trots att det är ett tidskrävande och utsatt uppdrag trivs Susanne Meijer i kommunalrådsstolen.
– Det roligaste och mest intressanta är att möta engagerade personer. Det kan handla om Karnas Backe, eller skolutredningen eller föräldrarna i Killhult.

– Jag är ute mycket i skolan och förskolan och träffar barnen och eleverna. Det är där jag får det där samtalet som jag har nytta av i besluten som ska fattas. Och det är jätteroligt när folk känner igen en och hälsar när man är ute på byn eller och går handlar. Det är det som ger extra kraft, säger hon.

Dagens fråga

Är du nöjd med din lön?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×