... nu ska försök med planteringar och omlottparkeringar ska få ner hastighetern och störa resterande droghandel.

Planteringar ska störa drogkunder

SEVED Blomkrukor och omlottparkering ska få störa drogkunder och få ner hastigheten på Rasmus- och Jespersgatan.
Sofielunds fastighetsförening kom med förslaget i somras och nu har politikerna i trafiknämnden sagt ja.

Åtgärderna som man gett klartecken till är omlottparkering på Rasmus- och Jespersgatan. På Rasmusgatan ska de bilburna kunderna också tvingas kryssa mellan planteringar i gatan. På båda gatorna ska också cykelparkeringar i form av bilsiluetter ställas ut.
Gatukontoret ska se vilken effekt åtgärderna får på hastigheten genom att mäta både före och efter införandet.
Joakim Florén, enhetschef på gatukontorets trafikregleringsenhet, tror att åtgärderna kan påverka bilisternas framfart.
– Vi ska sätta igång snarast möjligt. Jag tror vi kan börja i januari nästa år, säger han.
I beslutet skriver nämnden att området redan är reglerat med rekommenderad hastighet om max 30 kilometer i timmen.
”Det gör området lämpligt och till och med nödvändigt för fysiska åtgärder.”

Det var i juni som medlemmarna i Sofielunds fastighetsägarförening skrev till trafiknämnden. I skrivelsen pekade de på att narkotikahandeln i området kunnat stävjas rejält de senaste åren genom bland annat ökad polisnärvaro och kameraövervakning.
”Dock, fortsatte de, har vi kvar en kärna av tio till femton individer som står för drogförsäljning i området. De har på grund av alla insatser av alla insatser sökt sig in i fastigheterna igen och förflyttar sig även via bakgårdar.”
Hjalmar Falck, utvecklingsledare för området, hoppades i somras att åtgärderna också ska föra med sig en positiv bieffekt – att Postnord åter börjar köra ut paketleveranser i området.

Dagens fråga

Lyssnar du på Sommarpratarna i P1?

  • Nej (82%, 318 Röster)
  • Ja (18%, 70 Röster)

Antal röster: 388

Loading ... Loading ...