Aggi Pettersson och Emma Möllerstedt är koordinatorer på medicinavdelning 9 som också går under benämningen framtidens vårdavdelning. På avdelningen arbetar även en tredje koordinator. Under fredagen var det dags för invigning och öppet hus. När avdelningen är fullt utbyggd kommer den att ha 14 vårdplatser.
Yvonne Augustin (S) som är ordförande i sjukvårdsnämnd sund klippte det obligatoriska bandet och invigde den nya vårdavdelningen på Trelleborgs lasarett.
Zara G Tosic är enhetschef för vårdavdelningen och berättade hur avdelningen ska arbeta. Äldre och multisjuka patienter kommer att vårdas här.

Ny vårdavdelning invigdes i Trelleborg

TRELLEBORG Patienterna kan läggas in direkt utan att först behöva uppsöka akuten och personalen är specialrekryterad.
Under fredagen invigdes den ombyggda medicinavdelning 9 som också går under benämningen Framtidens vårdavdelning.

Avdelningen på Trelleborgs lasarett kommer att få 14 vårdplatser och ska erbjuda effektiv och personkoncentrerad vård för i huvudsak äldre och multisjuka patienter.

Här arbetar drygt 20 personer, främst undersköterskor och sjuksköterskor, och många av dem har inte arbetat på lasarettet tidigare.
– Vi har rekryterat på attityd framför det formella cv:t, konstaterade förvaltningschef Björn Zackrisson från Region Skåne när han invigningstalade.
– Vi har problem med att få personalen att stanna kvar. Mina barn kommer aldrig att stanna i 25 år på samma arbetsplats. Man flyttar på sig oftare nu än vad man gjorde i min egen generation.

På avdelningen har man strävat efter att skapa en attraktiv arbetsplats där personalen ska känna lust att arbeta kvar. Den ska bygga på en bra personalkultur och ett bra ledarskap.
Avdelningen präglas också av ett utökat samarbete mellan regionen och Trelleborgs kommun. Samverkan mellan andra avdelningar ska bli bättre så att risken för vårdskador minskar.
Så småningom kommer ett hemvårdsteam att utgå härifrån. Direktinläggning i samarbete med primärvården ska tillämpas.

Redan nu kan anhöriga delta i vårdplanering via skype. Digitaliseringen har också kommit långt på den här avdelningen.
Yvonne Augustin (S) som är ordförande i sjukvårdsnämnd sund klippte av det obligatoriska bandet.

– Vi kommer att följa det här arbetet mycket noga. Det här är framtidens vårdavdelning som jag tror kommer att få stå modell för många.
– Vi har ett stort ansvar gentemot de multisjuka och äldre. Under våren kommer vi också att starta utvecklingen av hemvårdsteamet.
Enhetschef Zara G Tosic har tidigare arbetat hos Trelleborgs kommnun som projektledare på arbetsmarknadsförvaltningen.
På avdelningen finns tre koordinatorer. Aggi Pettersson är en av dem. Hon har arbetat med både demenssjuka och på operationsavdelning tidigare men aldrig på Trelleborgs lasarett.

– De äldre patienterna har alltid legat mig varmt om hjärtat. Jag lockades av det nya tänkandet som präglar den här avdelningen.
– Här kan vi göra något bra för den vårdgrupp spm är mest utsatt. Att börja med direktinläggningar känns fantastiskt bra, konstaterar Aggi Pettersson.
Hon uppskattar också delaktigheten och att personalen fått relativt fria händer i att vara med och utforma avdelningen.
Emma Möllerstedt arbetar också som koordinator på avdelningen.

– Jag har arbetat på ett äldreboende i Skanör i flera år och lockades av att prova något nytt.
– Jag har lärt mig oerhört mycket bara av att få vara med vid uppstarten och ser fram emot det fortsatta arbetet här.

Dagens fråga

Tror du att Annie Lööf lyckas få ihop en regering under sin sonderingsrunda?

  • Nej (89%, 969 Röster)
  • Ja (11%, 114 Röster)

Antal röster: 1 083

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×