Byggherrar ställer ut idéer om ny stadsdel

YSTAD
Den planerade Trädgårdsstaden ställs ut på Hotell Continental. Den ska ge en inblick i hur Ystads nya stadsdel kommer att gestalta sig. Detta enligt Fredrik Millertson, vd Ystadbostäder.

Ystadbostäder, Ystad kommun och övriga sju byggherrar visar sina idéer och visioner för den nya gröna stadsdelen Ystad Trädgårdsstad. Många ursprungliga träd bevaras och stadsdelen ska vara tillgängligt för alla tack vare parkerna och cykelbanan.
Utställningen ska ge en första övergripande bild av kvartersindelning, infarter, parker och cykelstråk i stadsdelen. Byggherrarna har även fått utrymme att i tidigt skede presentera sina respektive projekt.
Det handlar främst om etapp 1 med byggstart i juni 2018 och den beräknas vara klar 2019 med två hus som är två och en halv våningar höga.
– Ystadbostäder bygger 20 hyresrätter och de andra byggherrarna mest bostadsrätter i etapp 1, säger Fredrik Millertson.
I etapp 2 och 3 byggs bland annat hus som är fem och en halv våningar höga. Ju längre ut mot Malmövägen, desto högre blir husen. Det byggprojektet beräknas blir klart 2020/21.
Fredrik Millertson förklarar att detaljerna för byggena i etapp 2 och 3 är inte klara ännu, men byggherrarna kan trots det ge besökarna information i grova drag om hur de har tänkt att gestalta sin trädgårdstanke.
– Ystadbostäder bygger i alla tre etapper sammanlagt 130 hyresrätter. Totalt blir det 400 lägenheter i Trädgårdsstaden.
Under hösten har Ystadbostäder och de sju byggherrarna med markanvisningskontrakt bildat en arbetsgrupp tillsammans med projektledaren Ulf Karmebäck, arkitekter, landskapsarkitekter och Ystad kommun.
Gruppen har träffats regelbundet kring teman som energi, teknik, trafik, fjärrvärme, gröna tak med mera för att gemensamt utveckla lösningar för en grön stadsdel.
På fredag klockan 17-19 och på lördag klockan 10-14 håller utställningen öppet.
– I augusti 2019 har vi tänkt att ha en bomässa, då etapp 1 är klar, säger Fredrik Millertson.

Dagens fråga

Tror du att Annie Lööf lyckas få ihop en regering under sin sonderingsrunda?

  • Nej (89%, 969 Röster)
  • Ja (11%, 114 Röster)

Antal röster: 1 083

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×