Svalövs ekonomichef Jan Bengtsson i talarstolen på kommunfullmäktiges möte. Kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson (S) är idel öra.Foto: Mattias Grenholm

Styrets budget klubbades – sent motförslag från SD

Svalöv När kommunfullmäktige samlades till möte i måndags kväll var budgeten för 2018 det stora numret. Inför mötet hade man att ta ställning till kommunstyrelsens förslag mot Centerns.
Men när ledamöterna samlades i kommunhuset låg ytterligare ett budgetförslag på borden – Sverigedemokraternas.

Innan budgetdebatten satte igång höll Svalövs ekonomichef Jan Bengtsson en genomgång av kommunens ekonomi, konjunkturen och en prognos och plan för de närmaste åren.
Han tryckte på det ökade antalet äldre och skol-elever som de största utmaningarna framöver.

Därefter informerade kommunchef Stefan Larsson om det arbetsmarknadsprojekt som Skånskan tidigare skrivit om som riktar sig mot långtidsarbetslösa, nyanlända samt funktionshindrade, och som kommunen hoppas påbörja nästa år.
Just den punkten i kommunstyrelsens förslag var samtliga budgetdebattörer sedan eniga om som en positiv satsning och bifallen var många.

Kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Birgitta Jönsson (S), inledde med att beskriva budgetarbetet som tufft. Tidigare i år såg det dystrare ut och målet har varit att inte höja skatten eller dra ned på personal.
– Efter sommaren har vi tagit nya tag efter att statliga bidrag trillat in och nu lägger vi fram en försiktig budget där jag är särskilt stolt över förslaget om arbetsmarknadsprojektet, sa hon.
De två övriga kommunalråden Olof Röstin (M) och Torbjörn Ekelund (L) följde på henne och talade för förslaget som ”en stabil budget i balans”.
– Nu händer saker på varje ort i kommunen, exploateringar och fiberutbyggnader. Utmaningen är fortfarande skötsel av gator och grönytor men jag vill inte ställa detta mot satsningar på skola och omsorg, sa Röstin.
– Skolan har varit i skuld men nu har vi börjat komma i balans. Nästa år satsar vi nästan 25 miljoner mer på skolan och där ingår it-satsningen, vi måste komma ifatt övriga kommuner, sa Ekelund.

Först ut i oppositionen var Fredrik Jönsson (C) som först kritiserade styret för att de inte tror på sina egna prognoser och sedan lyfte fram det egna budgetförslaget med satsningar på heltäckande it-satsning, skateparker och skötsel av grönytor.
– Vi står för ett ledarskap för alla och kommande val kan bli intressant när det kommer till visioner, sa han.

Linda Lindberg (SD) betonade digitaliseringen i skolan, ökad tillgång till skolsköterskor, samt fler anställda inom hemtjänsten.
– Vi får signaler från ungdomar om att vissa lärare tar politisk ställning under lektionstid och detta vill vi motverka, sa hon.
Kommunstyrelsens bud-getförslag röstades igenom i sin helhet. I den ingick bland annat att kommunalskatten ligger kvar på 20,74 kronor.

Dagens fråga

Är Kattis Ahlström ett bra val som SVT:s julvärd?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×