Söker övervakning

Skurup Fullmäktige var helt eniga i att det vore bra med kameraövervakning av stationsområdena i Skurup och Rydsgård.

I måndags behandlades Johan Bolinders (M) motion om kameraövervakning av olika platser i Skurups kommun. Det handlar om platser som drabbas av återkommande brottslighet som skadegöreslse, stölder och annan brottslighet.

Kommunen jobbar med förebyggande arbete genom att tillexempel se till att buskage klipps ned och att belysningen är god på utsatta områden. Övervakning skulle vara till god hjälp för att öka tryggheten konstaterar Bolinder i sin motion.
Under fullmäktige konstaterade förslagsskrivaren kort att han ville se sitt förslag antaget:
– Jag tycker det är ett mycket förståndigt förslag, sade Bolinder och fick medhåll av Anders Kristiansson (-).
Ingen i församlingen hade något att invända mot idén som togs av församlingen med acklamation i ett rungande: ”Ja”.
Kommunen skickar nu en ansökan om att få övervaka utvalda platser med kamera.

Dagens fråga

Tror du att Annie Lööf lyckas få ihop en regering under sin sonderingsrunda?

  • Nej (89%, 969 Röster)
  • Ja (11%, 114 Röster)

Antal röster: 1 083

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×