Bygglov till hus vid stall trots protester

ella Odlingsbar mark som förstörs.
Eller en möjlighet att hjälpa en näringsidkare att kunna bo nära sina hästar.
Miljö- och byggnadsnämnden gick på det senare och ger bygglov till ett bostadshus i Ella strax norr om Tjörnarp. Detta trots att flera av grannarna var emot en utbyggnad.

Företagaren som i flera decennier bedrivit träning för trötta tävlingshästar som behövt rehabilitering i Ella nära kommungränsen till Hässleholm bedriver fortfarande verksamhet på sin anläggning.

Tidigare fick hästarna bland annat simma i en speciell bassäng.
I ett mejl till Höörs kommun skriver näringsidkaren att hon ”inte är lika tuff i sadeln eller bak i sulkyn längre. Men min avel på mina sporthästar vill jag kunna fortsätta med.”

År 2014 byggdes en bygglovsbefriad ekonomibyggnad som används som stall och då anlades också en tillfartsväg vid platsen.

Nu har näringsidkaren ansökt om att intill ekonomibyggnaden få bygga en 76 kvadratmeter stor bostad.
Flera grannar har motsatt sig huset och menat att huset byggs på jordbruksmark.
En annan granne menar att bostaden förstör utsikten i dalen.
Näringsidkaren har istället anfört att hon behöver en mindre bostad för att kunna bo nära sin avelsproduktion.

Höörs kommuns tjänsteman David Johansson skrev i sitt förslag till beslut att bygglovsansökan ska avslås eftersom huset är tänkt att byggas på möjlig jordbruksmark som fram tills för några år sedan användes till odling av foder.

”Om bebyggelse skulle tillåtas på föreslagen placering skulle det innebära att höga naturvärden riskerar att försvinna”, skrev David Johansson i sitt förslag.
Politikerna gjorde dock en annan bedömning och godkände bygglov.
– Presidiet i nämnden var ute på platsen för ett tag sedan och kunde bilda oss en egen uppfattning. Nämnden gav dessutom ett positivt förhandsbesked redan 2012 och det råder inga ändrade förhållanden sedan dess, säger Lena Larsson (S), andre vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

Tjänstemän och grannar menar att huset kommer bebyggas på värdefull odlingsmark.
– Jag delar inte den uppfattningen. Jag förstod inte vad man skulle kunna odla. Där ligger dessutom redan en byggnad vid platsen och nu ville hon bo nära sin verksamhet, säger Lena Larsson.

Ordföranden i nämnden Kenneth Kallin (MP) håller med.
– Det har inte varit någon värdefull jordbruksmark och det handlar om mark som redan fyllts igen. Därför var det inte ett tillräckligt starkt skäl, säger han.

Dagens fråga

Är du nöjd med din lön?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×