Skånskan den 16 november.
Skånskan den 17 november.
Per-Olof Jönsson visade upp utbyggnadsplanerna i mars 2015. Då hoppades man på byggstart samma höst.Arkivbild

”Äntligen” för Tågarp efter klubbat markköp

Svalöv På fullmäktiges möte i måndags fattades ett enigt beslut om att köpa mark i Tågarp så att byn kan börja bebyggas.
Dessutom togs ett beslut som de flesta beklagade, några motsatte sig men majoriteten såg som ett nödvändigt ont – höjning av miljöförbundets taxor.

Efter ett långvarigt kärleksförhållande med förhinder kom nyligen kommunen och Tågarpsentreprenörerna Lars Håkansson och Per-Olof Jönsson överens om förlovning, det vill säga markaffär som ska leda till utbyggnad av byn.
Innan äktenskap kan ingås sker hindersprövning i form av beslut i demokratisk ordning. Ett viktigt sådant fattades på måndagens möte i fullmäktige.

Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden Olof Röstin (M) inledde ärendet med att konstatera att det varit en segdragen historia som nu går mot sin lösning.
– Detta är den vitamininjektion som Tågarp behöver för sin överlevnad, konstaterade han.
Nämndens vice ordförande Fredrik Jönsson (C) gav sitt fulla bifall till förslaget om markköp och framhävde att det var Tågarps lantbrukare, Per-Olof Jönsson och Lars Håkansson, som står för vitamininjektionen.
– Det är jättebra att kommunen börjar förstå sin roll för att byarna ska må bra. Men räcker det att köpa mark – borde inte Svalövsbostäder titta på Tågarp? Var är Svalövslokaler i detta projekt? undrade han.

Om detta kunde Gunnar Bengtsson (S), styrelseordförande i de kommunala bolagen Svalövsbostäder och Svalövslokaler, ge besked:
– Vi har väldigt länge varit intresserade av Tågarp men hela tiden fått höra att det inte finns någon mark att köpa. Nu sker byggandet i andras regi i stället vilket inte är fel. SvaBo mäktar just nu inte med mer än de stora projekt vi har på gång, sa han.
Torbjörn Ekelund (L) gjorde därefter en liknelse med när Nobelpriset i litteratur tillkännages:
– Någon borde i detta läge utbrista ”Äntligen!”, sa han, vilket fick Angelie Fröjdh (M) att begära ordet.
– Som Tågarpsbo är jag den som ropar ”Äntligen!”, sa hon och lyfte fram de lokala entreprenörernas insats för Tågarps framtid.

Christer Laurell (C) var även han nöjd över framstegen men ställde en fråga till Olof Röstin om det fanns någon ungefärlig köpesumma att berätta om.
– Det är förvaltningen som förhandlar om priset med markägarna och jag varken kan eller vill nämna ens en ungefärlig summa, sa Röstin.
Därefter tog ett enigt fullmäktige beslut om att ge samhällsbyggnadsnämnen i uppdrag att köpa marken i västra delen av Tågarp.

Ett ärende på mötet som ledde till desto fler invändningar och diskussioner var frågan om Söderåsens miljöförbunds höjning av taxor för miljö- och livsmedelsinspektioner (från 828 kronor till 928) och kontroller (från 973 kronor till 1 149).
Förbundet har föreslagit detta för att myndighetsutövningen inte ska behöva betalas av skattebetalarna utan av kunderna, det vill säga näringsidkare.

Torbjörn Ekelund, Svalövs representant i förbundets direktion, beklagade höjningen och kallade den ”bedrövlig” men såg den som oundviklig för att få ordning på verksamheten.
Detta har Centern tidigare reagerat på, likaså nu:
– Vi tycker inte det är rätt att lägga hela kostnaden på kunden och bestraffa den för en verksamhet som länge har fungerat dåligt. Vi föreslår att man höjer taxan med 3 procent under de närmaste tre åren och dessutom gör en utvärdering av miljöförbundet – något vi motionerade om redan för tre år sedan men ännu inte fått något svar på, sa Fredrik Jönsson.

Teddy Nilsson (SD) var inne på ett liknande spår:
– Miljöförbundet har mycket makt och har visat sig dysfunktionellt. Vi gör ett tilläggsyrkande om att inga fler taxehöjningar ska göras 2019–2021.
Charlotta Eldh (MP) väckte tanken på att behålla taxorna som de är och i stället inrikta arbetet på att effektivisera förbundet.
Trots att ingen egentligen ville ha höjningen ansåg en majoritet av ledamöterna att den var nödvändig och röstade igenom förslaget.

Dagens fråga

Kommer du att uppmärksamma Världstoalettdagen?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×