Stina Hansson slutade sin tjänst som utbildningschef i Staffanstorp med omedelbar verkan i fredags. ARKIVBILD
Vi kom efter diskussioner överens om att gå skilda vägar, säger utbildningsnämndens ordförande Nino Vidovic (M). ARKIVBILD

Skolchef avgick med omedelbar verkan

STAFFANSTORP Staffanstorps utbildningschef Stina Hansson lämnade i fredags sitt uppdrag med omedelbar verkan.

– Vi har haft en dialog och kommit överens om att gå skilda vägar, säger utbildningsnämndens ordförande Nino Vidovic (M).
Närmare än så vill han inte gå in på vad som ligger bakom beslutet.

Finns det en konflikt bakom?
– Nej, det finns ingen direkt konflikt.
– Vi har haft en diskussion under några veckor och har på så vis nått fram till en punkt och till en överenskommelse som innebär ett avslut.
– Mer kan jag inte kommentera detta eftersom det är ett personalärende. Det kommenterar vi aldrig, säger Nino Vidovic.

Innebär överenskommelsen med Stina Hansson ett större avgångsvederlag?
– Det är i så fall också kopplat till överenskommelsen som i alla sådana här fall, och är inte heller något jag kan kommentera, säger Nino Vidovic.

Som tillförordnad utbildningschef har Anne Björcke, tidigare rektor vid Baldersskolan och numera utbildningsstrateg på utbildningsförvaltningen, gått in.
– Men det är för en kortare tid. Vi har en överenskommelse om vem som ska bli tillförordnad utbildningschef under den längre period det tar oss att rekrytera en ny chef, säger Nino Vidovic.
Men det förordnandet är inte MBL-förhandlat än och därför är namnet på personen inte offentligt.
Att rekrytera en ny utbildningschef kommer att ta tid.
– Det måste få ta tid och det ska vi låta det göra, säger Nino Vidovic.
Han räknar med en period på minst sex månader innan kommunen kan anställa en ny utbildningschef.
– Det handlar också om uppsägningstider och annat som måste klaffa.

Han tror inte det blir någon svårighet att hitta en ny skolchef till Staffanstorp. Söktrycket har varit stort till de rektorstjänster kommunen utlyst på senare tid.
– Under tiden måste vi fokusera på kärnverksamheten och jag är övertygad om att det kommer att fungera bra med den tillförordnade lösningen. Men naturligtvis går det inte obemärkt förbi när en utbildningschef slutar.

De senaste åren har varit turbulenta för skolan i Staffanstorp med lärarflykt, viteshot mot Baldersskolan, privatskola som gått i konkurs, stort underskott i skolbudgeten som upptäcktes sent, med mera.
Stina Hansson kom från Vellinge till Staffanstorp som utbildningschef 2014 och har haft en tuff uppgift. SkD har sökt Stina Hansson utan att lyckas.

Dagens fråga

Kommer du att uppmärksamma Världstoalettdagen?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×