Region Skåne tar över färdtjänsten i Svedala

SVEDALA Kommunfullmäktige beslutade på onsdagsförmiddagen att låta region Skåne ta över ansvaret för färdtjänsten.
Beslutet var oenigt och både L och SD röstade nej eftersom de ville behålla nuvarande system att kommunen själv sköter upphandlingen.

Det nya avtalet ska börja gälla den 1 februari 2019. Kommunstyrelsen tog beslut i frågan på måndagskvällen. Beslutet där var inte enigt och även när frågan debatterades i kommunfullmäktige rådde det delade meningar i frågan. Slutligen beslutade kommunfullmäktige efter en timslång debatt att säga ja till förslaget. 29 ledamöter röstade för och 12 emot. Både SD och L reserverade sig mot förslaget.

Kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson-Wester (M) inledde debatten och yrkade bifall till förslaget. Hon konstaterade att färdtjänst väcker mycket känslor och att kommunen även vägt in dessa i bedömningen.
– När vi vägt fakta mot varandra bedömer jag trots allt att fördelarna är större än nackdelarna. Då pratar jag även om brukaren och inte bara kommunens syn på saken. Vi får en dygnet runt service för den som har rätt till färdtjänst och vid en försening samma system som gäller för andra kollektivtrafikresenärer.

Hon nämnde fördelar som ersättning vid en försening, högre krav och personal som enbart arbetar med detta och kan kontrollera kraven, bilarnas säkerhet med mera.
– Det kan kännas som en nackdel att lämna kontroll till någon annan. Men vi ska inte glömma att vi lämnar kontrollen till ett annat folkvalt organ, regionfullmäktige.

Ingrid Pedersen (SD) konstaterade att hon hade en unik erfarenhet i den här frågan.
– Ja, den här färdtjänsten har ältats hit och dit. Vi har fått uppgifter om hur bra det ska bli.
– Det är väl ingen som åker färdtjänst här mer än jag? Ingen annan vet hur det fungerar och hur det är.

Hon yrkade avslag och menade att de fördelar som ja-sägarna pratade om redan finns idag. Möjlighet att ta med rullator, ledsagare, husdjur och betalning via faktura finns redan och hon såg inte det som en förbättring. Vidare ifrågasatte hon en påstådd förbättring.
– Man säger att det är en fördel att ha tillgång till färdtjänst dygnet runt. I dag är det inte möjligt under några timmar på natten. Är man gammal tycker jag det går bra att komma hem innan halv ett på natten.

Efter samtal med kommuner som redan är anslutna stärktes hennes uppfattning att avslå förslaget.
– De som är med tycker att det är katastrof och har samtal varje månad. Chaufförer hittar inte på landsvägarna och en 82-årig dam får förklara vägen för att kunna bli hämtad.

I en replik konstaterade Linda Allansson Wester (M) att de chaufförer som kör för Vellinge taxi idag mycket väl kan bli aktuella i framtiden. Hon kände också en stor trygghet i att en central i Hässleholm ska hantera beställningarna, bättre säkerhet i en stordrift och att det finns en större organisation med specialkunskap som kan följa upp frågor kring bilarnas säkerhet, om de behöver ombesiktigas med mera.

Per-Olof Lindgren (L) yrkade avslag och lät sig inte imponeras av eventuella stordriftsfördelar. Han varnade istället för krångelbyråkrati.
– Skånetrafiken säger att de har ungefär 300 bilar som kör i deras regi och att man upphandlar 100 bilar om året, Man skulle kunna tro att det här är stordriftsfördelar. Ingenting hittills tyder på att det är stordriftsfördelar och att eventuella sådana ska komma oss till del.

Han menade att det blir en stelbentare och besvärligare organisation som Svedala kommun har mycket mindre inflytande över. Färdtjänst dygnet runt kan man enkelt ställa krav på i en egen upphandling, konstaterade han vidare.
Kommunstyrelsens andre vice ordförande Ambjörn Hardenstedt (S) yrkade bifall till förslaget.
– Jag ser fram emot att äntligen få litet ordning och reda i färdtjänsten. Det är bättre med en större aktör som kan hantera detta.
– Det har pratats om katastrof med region Skåne. Vi får exakt samma referenser från dagens system. De bolag som vi upphandlat i dag byter också chaufförer och har svårt att hålla kvaliteten uppe,
Han framhöll också att chaufförerna i dag svär över beställningar från färdtjänsten. Ibland tar de en annan körning först för att man man tjänar mera på den.

Med ett avtal med region Skåne kör chaufförerna enbart färdtjänst.
Han påpekade också att nuvarande upphandling kan överklagas vilket är en besvärlig och tidsödande process.

Dagens fråga

Borde damfotbollen få mer fokus och resurser?

  • Ja (68%, 105 Röster)
  • Nej (32%, 49 Röster)

Antal röster: 154

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×