Lars Lundberg (KD). Arkivbild

Pengabrist gör att familjecentral dröjer

sjöbo/sydost Lars Lundberg (KD) upprörs över att planerna på en familjecentral i Sjöbo tycks ha gått i stå.
– De styrande i regionen skyller på ekonomin men det är en prioriteringsfråga, säger Lars Lundberg.

Planen på en familjecentral har funnits under en längre tid i Sjöbo och det finns stöd bland partierna i alliansen för att en sådan ska förverkligas.
Men trots att lediga lokaler har funnits i kommunen har det inte blivit av.
Sjöbo är inte ensamt: det finns nämligen inte en enda familjecentral i sydöstra Skåne, trots målet att varje skånsk kommun ska ha en.
Per Einarsson (KD), andre vice ordförande i regionala sjukvårdsnämnden Kryh, beskriver sydost som en ”blind fläck” och frågade under det senaste regionfullmäktige när det rödgröna styret i regionen ska sluta bromsa bildandet av familjecentraler.

Han anser sig dock inte ha fått tydliga svar. Maria Nyman Stjärnskog (S), ordförande i Kryh, har tidigare hänvisat till att ekonomin inte räcker till.
– Det är en beklämmande inställning som visar på en oförmåga att prioritera eftersom vi vet hur viktiga tidiga insatser är för barnens uppväxtvillkor.
– Med tanke på att flera kommuner är intresserade och Sjöbo dessutom är långt fram i planeringen, ville jag ha ett besked från styret när man ska sluta bromsa, skriver Per Einarsson i ett pressmeddelande.

Lars Lundberg (KD), regionfullmäktigeledamot och gruppledare för Kristdemokraterna i Sjöbo, tycker också det är en tråkig utveckling.
– De styrande i regionen skyller på ekonomin men det är en prioriteringsfråga, säger Lars Lundberg.
Han ser flera positiva effekter med en familjecentral som inte fås i en vårdcentral.
– Det är både mödra- och barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst på samma ställe och det blir snabb kommunikation mellan dessa.
– På vårdcentral har du inte öppen förskola och socialtjänst med inriktning på förebyggande arbete, säger Lars Lundberg.

Orsaken till varför det inte blivit någon familjecentral i Sjöbo liksom i sydost beror enligt Maria Nyman Stjärnskog delvis på ekonomin.
– Vi har tvärpolitiskt beslutat om en ekonomi i balans. Oppositionen talar om fler åtgärder för en bättre ekonomi i Kryh ena stunden, samtidigt ställer man frågor om varför inte fler familjecentraler öppnas. Vi har ett politiskt beslut att inte dra på oss ökade kostnader.
– I Sjöbo finns det en vårdcentral som går med underskott och skulle man införliva en familjecentral där med ökade lokalkostnader skulle de gå med 500 000–600 000 i underskott per år tills 2020. Det är inte görligt.
Hon håller fast vid det ursprungliga målet.
– Målet är fortfarande att det ska finnas en familjecentral i varje kommun. Ekonomin är en del men det handlar även om att hitta lämpliga lokaler, säger Maria Nyman Stjärnskog, som berättar att det fortfarande förs en dialog med Sjöbo kommun.

När det gäller lokalfrågan i Sjöbo pekar hon på att kommunen istället valde att placera förskoleverksamhet i de tilltänkta lokalerna på Sandbäcksskolan.
Enligt Lars Lundberg hade dock regionen första tjing på lokalerna men tyckte att de var för dyra.

Dagens fråga

Kommer du att uppmärksamma Världstoalettdagen?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×