Hörby kommun hissade regnbågsflaggan för att uppmärksamma Pridefestivalen i Malmö i augusti i år, och nu blir hbtq-dagen den 17 maj årlig flaggdag i Hörby kommun. Detta efter fullmäktiges beslut om ny flaggpolicy. Arkivbild

Ja till ny flaggpolicy med knapp marginal

HÖRBY Nya flaggregler, förlängt avtal om Mittskåne Turism och presentation av en granskning av rutiner för biståndshandläggning inom äldreomsorgen. Det var några av ärendena som behandlades på kommunfullmäktige på måndagskvällen.

Det nya flaggreglementet klubbades igenom med knapp marginal. Partierna i den forna majoriteten i kommunen höll ihop och förslaget gick igenom efter två voteringar.
– Reglementet behöver moderniseras. Det gamla är från 2012. Vi har jobbat in fler flaggdagar. Flaggan är en viktig symbol och en viktig del av samhället, sade kommunstyrelsens ordförande Susanne Meijer (S).

Det är flaggningen på kommunens två officiella flaggstänger utanför kommunhuset som det handlar om. I det nya reglementet slås det fast att den svenska flaggan ska hissas på allmänna flaggdagar, och att flaggning även ska ske vid andra speciella händelser ”att uppmärksamma och hedra”. Nya flaggpolicyn säger också att flaggning ska ske på EU-dagen, Internationella kvinnodagen, hbtq-dagen, skolavslutningar och Barnkonventionsdagen. På nationella minoriteters nationaldag ska både minoritetens flagga och den svenska flaggan hissas.

Sverigedemokraterna var inte nöjda med förslaget till ny flaggpolicy.
– Att flagga med en inofficiell uppsättning flaggor, bland annat regnbågsflaggan, ska undvikas i offentliga sammanhang. Det sade statsheraldikern i Skånska Dagbladet den 29 september. Det saknas yttrande i underlaget från statsheraldiker om man ska flagga med den svenska flaggan samtidigt som man hissar en inofficiell flagga, sade Johan Ohlin (SD).
Yvonne Kulstad (L) höll en lektion för fullmäktige om vad nationella minoriteter är, och vad som krävs för att få räknas som minoriteter. Hon yrkade bifall till förslaget om nytt reglemente.
– Minoriteter är en viktig del av Sverige och det är viktigt att uppmärksamma det, höll Anette Börjesson (MP) med om.
Först blev det votering om ärendet skulle avgöras direkt eller återremitteras. Här blev röstsiffrorna 25-12, vilket räckte för att ärendet skulle gå till beslut direkt under kvällen.

I den avgörande voteringen ställdes kommunstyrelsens förslag, om bifall till det nya reglementet, mot ett yrkande från Moderaterna om att det räckte att revidera de nuvarande bestämmelserna.
Bland annat ansåg M att prideflaggan skulle läggas till som exempel på vilka flaggor som kommunen kan använda. Något som även SD ställde sig bakom trots att man tidigare hade argumenterat mot prideflaggning. Omröstningen slutade 19-18 i den förra majoritetens favör, vilket innebar att Moderaternas förslag inte gick igenom utan att kommunstyrelsens förslag till nytt reglemente fick flest röster. SD, SPI och M reserverade sig mot beslutet.

Fyra platser stod tomma i kommunfullmäktige under kvällen – däribland tre av Socialdemokraternas platser.
Fullmäktige sade även ja till förslaget om nytt avtal om Mittskåne Turism – där Hörby samverkar med Höör och Eslöv. Peter Juterot, ordförande i styrgruppen för Mittskåne Turism, informerade om en utvärdering som har gjorts om turismsamarbetet.
Vidare godkändes en revisorsgranskning av rutinerna för biståndshandläggning inom äldreomsorgen.Revisorerna anser att bedömningen i stora drag fungerar bra, men slår ner på att det saknas skriftliga rutiner i vissa fall. Att handlägga ärenden och fatta beslut hemma hos individen vid första besöket anser revisorerna är ”problematiskt”.
Jonas Karlsson

Dagens fråga

Tror du att Annie Lööf lyckas få ihop en regering under sin sonderingsrunda?

  • Nej (89%, 969 Röster)
  • Ja (11%, 114 Röster)

Antal röster: 1 083

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×