Kommunstyrelsens andre vice ordförande Ambjörn Hardenstedt (S) med tre ballonger i talarstolen. Svedala kommun är den blå när det gäller satsningar inom miljöområdet, menade han. Den röda ballongen symboliserarde de extra pengar som S ville satsa och den gröna andra grannkommuner.

Blåste liv i miljödebatten

SVEDALA När kommunfullmäktige debatterade budgeten och tog beslut som gällde mångmiljonsatsningar var det inköp av sex nya elcyklar för 130 000 kronor som vållade mest debatt. Ogräsbekämpning utan glyfosat fick också talarna att avlösa varandra liksom flera frågor som berörde bygg- och miljönämnden.

När budgeten klubbades igenom var det med samma utgång som i kommunstyrelsen. Socialdemokraterna fick med hjälp av SD igenom att arbetet med att göra bevarandeplaner ska fortsätta. Den styrande fyrklövern ville lyfta bort den satsningen för 250 000 kronor men fick se sig besegrade av S, SD och MP.
Flera frågor som rörde bygg- och miljönämndens ansvarsområden vållade debatt.
S, MP och V försökte få igenom en förstärkning av miljöstrategitjänsten med 290 000 kronor men misslyckades.

– Det skulle innebära små steg för en bättre miljö inom alla möjliga områden. Vi skulle kunna ta del av det gottebord som finns när det gäller att ansöka om pengar, framhöll Miljöpartiets Johanna Ersborg.
Kommunstyrelsens Linda Allansson Wester (M) var av en annan åsikt både i den här frågan och gällande andra föreslagna satsningar.
– Jag gör en annan prioritering och menar att det som vi har idag får duga för stunden. Bevarandeplanen är viktig men det finns inte utrymme till det arbetet under 2018. Det får ske 2019 eller 2020.
– För mig handlar politik om att prioritera och det finns andra satsningar som jag ser som mera angelägna.

En fråga om en satsning på 300 000 kronor för digitalisering av äldre detaljplaner vållade också debatt. Även här ville både S, MP och V satsa på den åtgärden men fick inte igenom förslaget.
Bygg- och miljönämndens ordförande Sverker Nordgren (M) förklarade sin inställning.
– Det här handlar om de äldre planerna som bara finns på papper och som inte är avfotograferade. Jag skulle vilja säga att 300 000 kronor inte räcker till det arbetet eftersom man förmodligen måste göra om alla de gamla planerna från början.
– Det kräver både granskning, samråd och utställning så därför yrkar jag avslag tll den här digitaliseringen.
Sverker Nordgren menade att de äldre planerna var så enkelt gjorda att de i princip inte skulle visa något som var begripligt.
Ambjörn Hardenstedt kände sig föranledd att börja blåsa upp ballonger i talarstolen. Tre stycken blev det varav den rödfärgade symboliserade förslagen som S ville ha igenom. En blå, som han menade stod för hur det var i Svedala idag lät han fladdra iväg.
Ballonguppvisningen föranledde i sin tur Per-Olof Lindgren (L) att ändra benämningen på S från betongparti till upplåst ballongparti. Kommentaren fick dagens längsta skratt.
S, MP och V kämpade också för att fasa ut ogräsbekämpningen av roundup och användandet av glyfosat från kommunens verksamheter. Med en satsning på 300 000 kronor till en halv tjänst skulle användandet av en hetvattenmaskin bli möjligt.

– Med den här resursen blir det möjligt att införa ett beslut som redan tagits av bygg- och miljönämnden. Det går bra att ta bort ogräset med hett vatten och ånga men det krävs två personer för att kunna hantera en maskin, informerade Ambjörn Hardenstedt.
Under investeringsbudgeten återkom S med förslag på inköp av en hetvattenmaskin för 550 000 kronor men det förslaget blev nerröstat liksom de extra pengarna till utfasningen av glyfosat.
S och MP försökte också få igenom 130 000 kronor för inköp av sex nya elcyklar. Tre av dem med någon form av låda eller transportvagn.
I dag kan kommuninvånarna låna två elcyklar i Svedala. Tanken var att flera cyklar skulle göra det möjligt att placera lånecyklar i Bara och Klågerup också.
– En bra idé, tyckte Baraapartiets Carin Falck. Men låt istället de cyklar som finns cirkuelra.
Partikollegan Birgitta Delring höll med och berättade att flera av hennes bekanta i Klågerup redan lånat elcyklel i Svedala. Linda Allansson Wester kunde inte heller försvara den här satsningen med skattepengar.
– Vi har alla resor att göra när det gäller våra miljömedvetna val. Men det ska inte ske med kommunens hjälp. Låt oss istället gynna cykelhandlarna och inte använda andras pengar för inköp av flera elcyklar.
Så blev också beslutet.
Gällande skattesatsen förblir den oförändrad under 2018. En utdebitering på 20:24 kronor per skattekrona klubbades. Det är under snittet för både riket och Skåne.
Utlåningen per invånare ökar från 6 400 kronor till 15 000-16 000 kronor sett till de kommunala verksamheterna.
Svedala kommun är just nu inne i sin mest expansiva period sedan 70-talet vilket kräver stora investeringar.
Bland satsningarna kan nämnas 2,6 miljoner kronor under fyra år till att öka lärartätheten, en satsning på 1,5 miljon kronor på arbete och integration och fyra miljoner kronor till Klågerupsinitiativet.

Dagens fråga

Tror du att Annie Lööf lyckas få ihop en regering under sin sonderingsrunda?

  • Nej (89%, 969 Röster)
  • Ja (11%, 114 Röster)

Antal röster: 1 083

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×