”Vi har en dialog”

höör Chefen för kommunägda Mittskåne Vatten, Magnus Brom, säger att de boende på Lindholms väg inte kan förvänta sig samma framkomlighet under tiden det byggs ut med kommunalt VA.
– Man kan inte transportera sig som vanligt. Prioriteringen ligger i att säkra framkomligheten för snöröjning, posthantering och räddningstjänst, säger han.

Magnus Brom säger att Mittskåne Vatten träffat de boende på Lindholms väg vid två eller tre tillfällen och att kommunen försöker underlätta.
– Vi gräver inte upp 100 meter väg samtidigt. Istället handlar det om kortare sträckor så att vi har möjlighet att fylla igen snabbt vid en nödsituation.

På Lindholms väg är det cirka tolv fastigheter som ska anslutas.
– Tre eller fyra av dessa är permanentboende. Där finns också någon boende som vill ha kommunalt VA så fort som möjligt. Där finns också ett hushåll som i dag saknar fungerande vattenförsörjning, säger Magnus Brom.
– Om vi skulle erbjuda 100 procent tillgänglighet under utbyggnaden, med exempelvis en tillfällig väg, hade det blivit en helt annan kostnad för hushållen, fortsätter han.

Magnus Brom säger att utbyggnadsarbetet gått bra så här långt och förhoppningen är att bli klara tidigare än februari.
– Sen kommer det dröja 50 eller 60 år innan det sker en förnyelse av ledningsnätet igen, säger han.

Dagens fråga

Det finns tyvärr inga omröstningar för tillfället.

Nyhetsbrev