Patrik och Annika Hansson och Andreas Ceder på Stattena norra har överklagat besluten om byggnationen. De känner sig svikna och överkörda av kommunen. Arkivbild
Kommunen planerar för 30-talet radhuslägenheter mitt i villaområde, vilket lett till kraftiga protester.

Striden om Stattena fortsätter

HÖRBY
Striden om marklägenheterna på Stattena norra rullar vidare.
Villaägarna är beredda att överklaga till högsta instans om det behövs, och är besvikna på politikerna i Hörby.
– Kommunen går inte att lita på, anser de.

Ovissheten om vad som ska hända och känslan av att ha blivit förda bakom ljuset av kommunen är värst, tycker Patrik Hansson och Andreas Ceder som bor i var sin nybyggd villa med sina familjer på Stattena norra.
När de byggde sina drömvillor utgick de från att Stattena norra skulle bli ett villaområde, eftersom det var så Hörby kommun lanserade området när tomterna bjöds ut till försäljning.

Men efter kommunens tvärvändning om byggnationen ser det ut som att det blir marklägenheter i stället för villor på grannfastigheterna.
Kommunen stoppade försäljningen av tomterna på Stattena norra hösten 2016, med hänvisning till att de var svårsålda. Då var endast tre av tomterna bebyggda.
Nu planerar Acrinova att bygga 27 marklägenheter på de sex kvarvarande villatomterna. 13 av lägenheterna ska blockhyras av socialförvaltningen i Hörby och användas som LSS-boende för funktionshindrade och som bostäder för nyanlända.
Att byggprojektet inte har kommit igång ännu beror på att villaägarna har överklagat besluten om bygglovet och markanvisningsavtalet till länsstyrelsen och förvaltningsrätten. Även SD och SPI har lämnat in överklaganden.

Första ronden i bygglovstvisten gick till kommunen. Patrik Hansson & Co har nu vänt sig till mark- och miljödomstolen och begärt överprövning av länsstyrelsens beslut.
När det gäller processen om markanvisningen har förvaltningsrätten inte sagt sitt ännu. Men villaägarna är beredda att driva även det ärendet vidare.
– Vi kommer att gå hela vägen med allt, säger Patrik Hansson.
Besvikelsen är stor över kommunens agerande.
– De har gjort allt för att mörka detta från dag 1. Vi har inte fått någon information över huvud taget, säger Andreas Ceder.
– Områdets struktur och karaktär ändras om det byggs lägenheter istället för villor. Detaljplanen följs inte. Det enda rätta är att bygga marklägenheterna på den södra delen av Stattena norra. Vi välkomnar all form av byggnation som följer detaljplanen som vi har byggt efter, säger Patrik Hansson.

Eftersom den politiska majoriteten i kommunen har spruckit tycker de att besluten ska tas om.
– Alla de som har brutit sig loss från regnbågskoalitionen har en chans att säga sitt nu och återta ärendet, fortsätter Patrik Hansson.
Att det plötsligt har blivit så bråttom för kommunen att få fram nya bostäder beror på det stora centrumprojektet, där kommunen har förbundit sig att bygga ett större antal bostäder i utbyte mot att man får statliga pengar till centrumombyggnaden. Det menar villaägarna.

– Det finns ett tydligt samband med torgombyggnaden och det som händer här uppe, säger Andreas Ceder.
De är upprörda över hur en del politiker agerade i kommunfullmäktige när beslutet om markanvisningen till Acrinova togs i höstas.
– Jag blev fruktansvärt besviken på Kristina Hansen i KD, som sade att hon stöttade oss men röstade med majoriteten ändå om att säga ja till markanvisningen, säger Andreas Ceder.
– Det som gör mig mest irriterad är att hon kom fram efter mötet och tyckte att vi skulle överklaga så långt det bara går.
Fullmäktiges ordförande Tommy Hall och Henrik Andersson i S, som båda uteblev från mötet när frågan togs upp, kritiseras också.

Patrik Hansson och Andreas Ceder hävdar att de båda S-namnen egentligen stöttade dem, men inte vågade gå emot partipiskan.
– Det är många som inte har röstat efter sin egen övertygelse. Henrik Andersson sa till oss att han inte vågade ta några andra beslut än de som fattas av kommunalrådet Susanne Meijer eftersom det skulle äventyra hans politiska karriär. Har man den synen på politiken är man på fel plats, tycker Patrik Hansson.

Dagens fråga

Är du nöjd med din lön?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×