Jämställdheten backar inom EU

I flera EU- länder går jämställdheten bakåt, enligt European Institute for Gender Equality, EU:s institut för jämställdhet. Det är ett trendbrott: tidigare har det gått långsamt, men i alla fall framåt. Samtidigt har EU slopat sin jämställdhetsstrategi 2014, eftersom man har försökt strömlinjeforma vilka frågor EU ska lägga sig i. Sverige ligger fortfarande i topp, som förväntat. Man mäter på en skala från 1-100 och Sverige landar på 82.6. Vi borde klara bättre. I botten ser man Grekland, som hamnar på 50: ett uselt resultat. Snittet hamnar på 66.2 procent: också uselt 2017. Hela sex länder har fått ett sämre jämställdhetsindex totalt. Tillbakagången syns främst i arbetsfördelningen i hemmet. I 19 av 28 länder av EU:s 28 länder görs allt mer av hemarbetet av kvinnor och mindre av män. På den positiva sidan går det framåt inom området pengar och makt. Här ligger förmodligen lösningen på jämställdhetsproblematiken långsiktigt. Det är pengar och inflytande som skapar självständighet. Man kan hoppas att tillbakagången därför är tillfällig
Enligt artikel två i Lissabonfördraget är eftersträvad jämställdhet en av förutsättningarna för samarbetet inom EU. Bristande jämställdhet påverkar alla politikområden på ett eller annat sätt, även de som EU enligt överenskommelse ska engagera sig i. Det påverkar också unionens ekonomi och produktivitet om kvinnor plockas bort från arbetsmarknaden.

Dagens fråga

Tror du att Annie Lööf lyckas få ihop en regering under sin sonderingsrunda?

  • Nej (89%, 969 Röster)
  • Ja (11%, 114 Röster)

Antal röster: 1 083

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×