Richard Löfgren, chef för familjeförvaltningen. Arkivbild

Beslut: Mindre personal i förskolan

sjöbo I familjeförvaltningens budget för 2018 omfördelas resurser från förskolan till skolan med resultatet att personaltätheten i förskolan minskar.
Under nämndens senaste sammanträde yrkade S, Mp och SD på återremiss. Men så blev ej fallet.

Omfördelningen av resurser från förskolan innebär att grundskolan får ett tillskott på 2,5 miljoner kronor. Bakgrunden är att det under flera år satsats extra mycket pengar på förskolan.

Kommunens förskolor går med plusresultat medan grundskolan har stora resursbehov till följd av stigande lönekostnader och ökade stödbehov.
– Under många år har vi fört tolv miljoner från grundskolan till förskolan. Året som kommer nu för vi bara tio miljoner från grundskolan till förskolan, säger Richard Löfgren, chef för familjeförvaltningen.
– I högstadiet har vi för svåra ekonomiska omständigheter.

Samtidigt minskas personaltätheten i förskolan från 5,8 barn per årsarbetare till uppskattningsvis 5,95.
– Den siffran är hög jämfört med Sverigesnittet som ligger på runt 5,2-5,3. Men vi har 60 procent behöriga förskollärare, Sverigesnittet ligger på runt 40, säger Richard Löfgren.
Efter votering under familjenämndens senaste sammanträde röstades yrkandet om återremiss ner.
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna stod bakom återremissen och ville se en ny utredning.

SD skriver i en reservation att skolorna befinner sig i ett annat ekonomiskt läge och hänvisar till kommunstyrelsens förslag om att stryka skolornas minusresultat.
Utöver de 2,5 miljonerna tillförs grundskolan ytterligare två miljoner som tidigare klubbats av kommunfullmäktige.
SD undrade därför om inte dessa två miljoner skulle räcka och förskolan då få behålla de 2,5 miljonerna.
Gunilla Quist-Lundin (M), vice ordförande i familjenämnden, ledde sammanträdet då ordförande Magnus Hammarskjöld (M) var bortrest.
Hon och Richard Löfgren anser inte att det skulle vara tillräckligt.
– Vi ser att två miljoner räcker inte till högstadieskolorna som har ett underskott på nästan fem miljoner, säger Richard Löfgren.
Gällande förslaget att stryka grundskolornas underskott säger han:
– Kommunfullmäktige måste svara på hur de vill hantera sitt underskott.
På decembers kommunfullmäktige kommer beslut om skolornas underskott ska nollas att tas.

Dagens fråga

Kommer du att uppmärksamma Världstoalettdagen?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×