Arkivbild

Nu blir den skånska flaggan officiell

Skåne Den rödgula korsflaggan är nu officiellt Skånes.
Detta trots att en statsheradiker tidigare avrått från att göra den till Skånesymbol.

Trots kritiken från flera håll beslöt regionfullmäktige under tisdagen att den gulröda skånska flaggan ska fastställas som flagga för Skåne och även användas i officiella sammanhang.

Man ska även rekommendera Skånekommunerna att använda flaggan när det ska flaggas skånskt.
– Vi är naturligtvis glada för beslutet, även om det inte var nödvändigt. Det finns ett gällande beslut från 1999, som lyder exakt likadant, säger oppositionsledaren Carl Johan Sonesson (M) som stridit hårt för den rödgula flaggan

Men den skånska flaggfrågan är omdiskuterad.
En anlitad statsheraldiker har tidigare avrått från att använda Skåneflaggan eftersom den inte räknas som en officiell flagga.

Men nu står det alltså klart att Region Skåne säger ja till att flagga skånskt.

Alla partiet utom Vänsterpartiet sa ja vid regionfullmäktiges möte.
– Att detta ärende återkommer nu går inte att se som något annat än ytterligare ett exempel på hur allt mer av den svenska politiken går ut på att förhålla sig till förslag från den yttersta och den bruna högern, kommenterar Sara Svensson, gruppledare för Vänsterpartiet i ett pressmeddelande.
– Det förvånar mig att Socialdemokraterna i Skåne väljer att driva denna fråga på eget initiativ. Denna fråga handlade inte då och inte nu om enbart en flagga. Beslut fattas inte i ett politiskt vakuum.

×