Så här har kommunen tänkt sig att nya Lågehallarna ska se ut från utsidan. Ytorna i den största av hallarna föreslås nu utökas och omdisponeras, vilket kostar tio miljoner kronor extra. Arkitektskiss: Tengbom

Nya Lågehallarna blir dyrare än beräknat

HÖRBY Planeringen inför ombyggnaden av Lågehallarna fortsätter. Ett nytt förslag har tagits fram, för att göra hallarna mer flexibla, och det innebär att kostnaderna ökar.
Bygget blir omkring tio miljoner kronor dyrare än beräknat.

Kommunen har satt av 80 miljoner kronor i investeringsbudgeten för att bygga om Lågehallarna.
Anläggningen är i stort behov av en uppfräschning. De båda sammanbyggda idrottshallarna är från 1960- och 1980-talet och är slitna och planmåtten uppfyller inte kraven för handbollsspel i de högre divisionerna.
Planen är att nya Lågehallarna ska stå klara hösten 2019. Kommunen har skrivit ett samverkansavtal med NCC om projektet, och man håller nu på att gå igenom satsningen mer i detalj. Enligt ritningarna ska Lågehall 1 byggas om till träningshall, och Lågehall 2 ska rivas och ersättas av en arenadel med fullstor plan och läktare.
På kommunstyrelsens senaste möte fattades ett nytt inriktningsbeslut för projektet. Detta med anledning av att kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett nytt alternativ tillsammans med idrottsföreningarna för att göra hallarna mer flexibla och tillgängliga för idrotten.
En omdisponering och utökning föreslås av ytorna i arénadelen – det vill säga den byggnad som ska ersätta nuvarande Lågehallarna 2. I stället för tre träningsytor på 30 x 16 meter går det i så fall att få ut två träningsytor på 40 x 20 meter.
– Det möjliggör för handboll. Det är en total ökning på knappt 400 kvadratmeter jämfört med det första förslaget, skriver Tomas Ringberg, chef för kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen i ett tjänsteutlåtande.
Men det innebär också att projektet blir dyrare än beräknat. Omkring tio miljoner kronor extra handlar det om, enligt kommunalrådet Susanne Meijer (S). Slutnotan kan hamna någonstans runt 90 miljoner kronor.
– Om vi gör detta tillägg får vi ut mer hall för pengarna. Eftersom detta är en så stor satsning tycker vi att det är värt att göra den investeringen. Det är otroligt viktigt att vi får fram en bra hall för medborgarna, säger Susanne Meijer.
Kommunstyrelsen beslutade att ställa sig bakom den nya inriktningen för projektet.
Gert Nygren (SPI) och Björn Åvik (SPI) reserverade sig mot beslutet.
Byggstart för nya Lågehallarna beräknas kunna ske sommaren 2018.

Dagens fråga

Det finns tyvärr inga omröstningar för tillfället.

Nyhetsbrev